วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ใครจะรู้ว่า ใบมะกรูด ก็สามารถไล่หนูได้ ไม่ต่างจากเครื่องไล่หนูเลย ตอนที่ 2
ธุรกิจ และขนาดขององค์กร ผมเข้าใจว่างบรายจ่าย ที่จะนำเอาซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ มาใช้งาน ในช่วงนี้จะถูกกว่ารายจ่ายเมื่อปี 1996 - 1997 พอสมควร เนื่อง'จากมีผู้รู้ และมีจำนวนบริษัทที่ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานมากขึ้นอีกทั้งมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างมากหากท่านต้องการจะลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่องการนำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการมาใช้ ท่านควรจะคำนึงถึงทำความรู้จักกับซอฟท์แวร์แบบบูรณาการที่ท่านสนใจให้ดี และมากพอ โดยหาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคล้ายๆกับของท่าน  วิธีไล่หนู ถามประสบการณ์ของเขา เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่าย และเรื่องอื่นๆ เช่น ระยะเวลา และจำนวนบุคคลากรที่ต้องการหาข้อบูลจากบริษัทที่ขายซอฟท์แวร์ และจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีอยู่ในท้องตลาด เชิญให้เขามาช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตกัณฑ์(รับรองว่าบริษัทที่ขายซอฟท์แวร์จะพูดเฉพาะข้อดีเป็นส่วนใหญ่ข้อเสียอาจพอมีบ้าง แต่จะพูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนซอฟท์แวร์ของคู่แข่งนั้น ช่างไปรู้ถึงข้อเสียของเขามากมาย)   ขอรายซื่อลูกค้าอ้างอิง (อย่าลืมจดรายซื่อเอาไว้ให้หมด นะครับ)เพราะคุณจะต้องใช้ติดต่อสอบถาม จะได้รับข้อมูลดีๆ หลายเรื่องผมเคยใช้รายชื่อลูกค้าเหล่านั้นแล้วติดต่อกลับ

ปรากฏว่าลูกค้าที่อยู่ในรายชื่ออ้างอิง บางรายเขาใช้ซอฟท์แวร์ของคู่แข่งบางรายบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกของใคร เพียงแค่เชิญให้มาพูดให้ฟังเท่านั้น บางรายบอกว่าใช้แล้วมีปัญหาตรงนี้ตรงนั้น  สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวซอฟท์แวร์ ได้แก่ ค่าสิฃสิทธิ้ที่คุณต้องจ่ายว่าเป็นอย่างไร (ต่อผู้ใช้'งานต่อปี) หากใช้ซอฟท์แวร์ไปแล้วมีการเปลี่ยน version ใหม่  โรคฉี่หนู ควรทราบว่าจะมีการ support ให้กับ versionเก่าอีกกี่ปี ค่า upgrade เป็น version ใหม่ คิดค่าใช้จ่ายกันอย่างไรระบบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของ รัคุณนัน มีราคาเท่าไหร่ หากในอนาคตต้องการขยายเครอข่ายเพีมขนจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ระบบสนับสนุน (back up system) เป็นอย่างไรหลังจากมีข้อมูลมากเพียงพอ และได้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดแล้ว ขอให้ท่านและทีมงานช่วยกันตัดสินใจ เพราะไม่มีใครจะรู้ธุรกิจของท่านดีไปกว่าตัวท่านเองครับผมเห็นซอฟท์แวร์ของคนไทย ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีฟังซั่นดีๆและใช้งานได้ดีหลายตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟท์แวร์แบบตัวเดียวโดดๆ ไม่ใช่เป็นแบบบูรณาการ เช่น ใช้กับงานบัญชี งานซ่อมบำรุง งานวางแผนด้านการผลิต ผมอยากเห็นมีคนไทยจัดทำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการที่สามารถใช้งานได้ดี เพื่อที่จะมาสนับสนุนธุรกิจ
ของไทยในอนาคต ไม่รู้ว่าผมฝันไปหรือเปล่าผมขอเล่าต่อนะครับ...คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทข้ามชาติหลายแห่งมีการเชื่อมเครือข่ายระบบซอฟท์แวร์แบบบูรณาการระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท์นสมัย แล้วเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งในแต่ละโซนเช่น ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตก และรัฐใดรัฐหนึ่งในอเมริกา เป็น  ด้าน ฃองเอเชีย ยุโรป และทวีปอเมริกา (รวมอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้) ตามลำดับ ทั้งนี้จะแบ่งตาม[ครงสร้างการปริหารขององค์,กร และเลือกปร'ะเทศที่เขาเห็นว่า ผีความเหมาะลมที่จะลงทุนประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ เช่น ทำให้ทราบผลประกอบการไต้อย่างรวดเร็ว รู้ความต้องการของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของแต่ละประเทศในแต่ละโซน เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดหา และเจรจาต่อรองกับคู่ค้า ลดจำนวนพนักงานแผนก  สมุนไพรไล่หนู แผนกการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล ของแต่ละประเทศได้อย่างมโหฬาร ซึ่งก็หมายความว่า ลดต้นทุนขององค์กรนั่นเอง นอกจากนี้เขายังทราบว่า ผลิตภัณฑ์ใดผลิตที่ประเทศไหน จะมีต้นทุนตาที่สุด เขาก็จะย้ายฐานการผลิตไปผลิต ณ ที่ที่ผลิตของ1ได้ถูกสุด ยิ่งผลิตจำนวนมากขึ้นต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่ยิ่งลดลงอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สมัยใหม่ พวกเขาสามารถย่อโลกทั้งใบให้ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในอนาคตบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นอาจจะให้มีผู้วางแผนด้านการผลิตเหลืออยู่เพียงทีมเดียวทำงานอยู่ที่ประเทศเดียว แล้วจะสั่งการให้โรงงานที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทำหน้าที่เพียงผลิตตามแผนงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งก็จะสามารถลดหน่วยงานวางแผนการผลิตในแต่ละประเทศลงได้อีก  งานจัดซี้อ และ จัดหาปัจจุบันและในอนาคต การแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที,คุณอาจจะเป็นบริษัทดู่ค้ากับพวกเขา ในรูปของ supplier คุณควรทราบว่า บรรดาบริษัทข้ามชาติเขาวางกลยุทธ์ในการจัดชื้ออย่างไร...ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ ที่จะได้ริบทำการปรับตัว และหาวิธีการจัดการ ที่จะทำให้คุณยังคงได้ธุรกิจ และเป็นคู่ค้ากับพวกเขาต่อไป บรรดาบริษัทข้ามชาติมีกลยุทธ์ตังนี้

เครื่องไล่หนู

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บุฝ้าอย่างไรไม่ให้หนูเข้า ตอนที่ 2


สิ่งใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้น สิ่งเก่าๆ ค่อยๆ หายไป แต่  ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งเดียวกันสสารต้นแบบไม่มีวันหมด จักรวาลก็ถูกสร้างขึ้นมาจากสสารต้นแบบ แต่มันก็ยังไม่หมด ช่องว่างในจักรวาลตลอดและระหว่างจักรวาลมีสสารต้นแบบ แทรกซึมอยู่เต็มไปหมด และด้วยสสารนี้ จะสร้างจักรวาลขึ้นมาอีกหมื่นครั้งก็ได้ และมันก็ไม่มีวันหมดไปอยู่ดีสสารด้นแบบที่จะทำให้รวยไม่มีจันหมดดังนั้นจึงไม่มีใครต้องจนเพราะธรรมชาติขาดแคลนหรอมีไม่เพียงพอที่จะแบ่งปันธรรมชาติเป็นคลังของความรั้ารวย เครื่องมือนี้ไม่มีวันหมด สสารต้นแบบมีพลังในการสร้างและก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอถ้าวัสดุก่อสร้างหมดไป มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าที่ดินไม่เพียงพอให้เพาะปลูก มันก็จะถูกสร้างขึนมาใหม่ถ้าเงินทองหมดไปจากโลกนี้ และเรายังจำเป็นต้องใช้ มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากสสารต้นแบบij  สสารนตอบสนองความต้องการของคน  วิธีไล่หนู มันจะไม่ปล่อยให้เราต้องอยู่อย่างขาดแคลน และนี่คือเรื่องจริงสำหรับทุกคนสสารนี้มีสติปัญญา มีความคิด มีชีวิตจิตใจ และก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เพิ่มพูนปัญญาและแสดงออกได้มากขึ้น จักรวาลถูกสร้างขึ้นมาเพราะสสารซึ่งมีชีวิตจิตใจนี้ต้องการแสดงตัวตนออกมาให้เต็มที่มากขึ้นจักรวาลเองก็มีชีวิตจิตใจและสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลาธรรมชาติเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าของชีวิต  กำจัดหนู ตังนั้นอะไรก็ตามที่ช่วยให้ชีวิตมีความสุขก็ถูกจัด  เตรยมไว้ไห้อย่างพอเพียงแล้ว ไม่มีวันจะขาดแคลนได้นอกจากว่าพระเจ้าจะทรงทำลายผลงานของพระองค์เองถาวัสดุก่อสรางหมดไป มันก็จะถูกสร้างฃึ้นมาใหม่ รารที่ดินไม่เพียงพอให้เพาะปลูก มันก็จะถูกสร้างฃึ้นมาใหม่จำไว้ว่า คุณจะไม่ยากจนเพราะขาดแคลนเครื่องมือของความรารวย และหนังสือเล่มนี้จะพิสูจน์ให้คุณได้เห็น.๗๒กฎข้อแรกส่กวาบรารวยวามคิดเป็นพลังเพียงอย่างเดียวที่จะสร้างความรํ่ารวยขึ้นมาจากสสารต้นแบบได้ สสารที่สร้างทุกอย่างขึ้นมานี้มีความคิด และความคิดนี้เองที่สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาสสารต้นแบบทำงานตามความคิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นในธรรมชาติก็คือการแสดงออกทางความคิดของสสารต้นแบบ ถ้ามันคิดถึงอะไร มันก็จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาและนั่นเป็นวิธีที่สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้น เราอยู่ในโลกของ  ความคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งความคิดความคิด เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของจักรวาลแสดงออก ผ่านสสารต้นแบบซึ่งทำงานโดยใช้ความคิดนั้น แล้วสร้างระบอบจักรวาลขึ้นมา คิดถึงการหมุนรอบตัวของโลกและดวงอาทิตย์แล้วสร้างมันขึ้น คิดถึงต้นโอ๊กซึ่งค่อยๆเติบใหญ่แล้วสร้างมันขึ้น แม้ว่าอาจ  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ราคา  ต้องใช้เวลานานนับร้อยปีก็ตาม ในการสร้างนั้น สสารต้นแบบจะทำงานไปตามเล้นทางที่ถูกวางเอาไว้ การคิดถึงต้นโอ๊กไม่ได้ก่อให้เกิดต้นโอ๊กต้นใหญ่ขึ้นในทันที แต่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต้นไม้ไปตามเล้นทางการเจริญเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ทุกๆ รูปแบบที่สสารคิดขึ้นจะถูกสร้างให้เป็นจริงโดย


เครื่องไล่หนูlazada


ผ่านเส้นทางและการเจริญเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ในการสร้างนั้นสสารต้นแบบจะทำงานใปดามเ.สืนทางที่ถูกวาง!.อาไร้การนึกถึงรูปแบบของบ้านโดยปลูกฝังลงไปในความคิดของสสารต้นแบบอาจไม่ก่อให้เกิดบ้านแบบนั้นในทันที แต่จะทำให้พลังงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในวงการค้าขายหันมาสนใจมัน เพื่อให้บ้านแบบนั้นถูกสร้างขึ้นมารวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่มีช่องทางให้พลังทำงาน บ้านก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากสสารต้นแบบโดยตรง โดยไม่รั้งรอกระบวนการทั้งหลายบนโลกใบนี้ไม่มีความคิดใดที่ถูกปลูกมีงลงไปในความคิดของสสารต้นแบบแล้วจะไม่ถูกสร้างขึ้นคนเป็นศูนย์รวมของความคิดและสามารถคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาไต้ เครื่องไล่หนูtvdirect ทุกอย่างที่คนสร้างขึ้นด้วยมือจะต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนเสมอ แต่เรามักจะทุ่มเทให้กับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยการปลูกฝังความคิดลงไปในสสารต้นแบบ เมื่อเราเกิดความคิด เราจะนำวัสดุมาจากธรรมชาติแล้วสร้างสิ่งที่คิดไวัIนใจขึ้นมาด้วยมือ เราไม่คิดจะทำงานร่วมกับสสารต้นแบบ ทำงานร่วมกับพระเจ้า เราไม่คิดว่าเราจะ “ทำสิ่ง  ที่เห็นพระบิดาทรงกระทำ1” ไม่ลองคิดว่าเราจะสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาโดยปลูกฝังความคิดลงไปในสสารต้นแบบได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณทำได้ ใครๆ ก็ทำได้ และจะบอก ด้วยว่าต้องทำอย่างไร แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานสามอย่างก่อนพื้นรานสามอย่าง กรงดักหนู ขอยืนยันว่ามีสสารต้นแบบอยู่จริงและเป็นที่มาของทุกสิ่ง ความหลากหลายคือรูปแบบที่แตกต่างกันไปของสสาร เพียงหนึ่ง ทุกอย่างที่เราเห็นจะมีชีวิตหรือว่าไม่มีเพียงแค่มีรูปร่างที่ต่างกันเท่านั้น แต่เกิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวกัน9-* สสารที่ว่านี้มีความคิด มันทำงานไปตามความคิดและสร้างรูปแบบขึ้นมา คนเป็นศูนย์รวมของความคิดและสามารถคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ถ้าเราสื่อสารความคิดไปยังสสาร1 ยอห์น


วิธีกำจัดหนู


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ไล่หนูอย่างไรไม่ให้บาป หาคำตอบได้ที่บทความด้านล่าง


คนขับมินิคันอื่นราวสามหรือสี่คันที่ซมการแสดงนี้อยู่พยักหน้าและส่งเสียงฮือฮาในความรอบรู้ของโทนี่ แน่นอนครับ ก็เหมือน 99.9เปอร์เซ็นต์ของชาวอังกฤษนั่นละ ผมไม,มีปัญญาจะรู้หรอกว่าธงของเราต้องหันด้านไหนถึงจะถูก เป็นเรื่องธรรมดาที่อังกฤษคงจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ธงชาติสามารถปลุกปันให้เกิดการถกเถียงได้ว่า ด้านไหนถูก ด้านไหนผิด แม้แต่ชาวออสเตรเลียยังไม่มีปัญหาเลย ทั้งๆ ที่อยู่ซีกโลกใต้ โคตรจะกลับหัวกลับหางเลยละ“บางทีเขาอาจจะเพนต์มาแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนอังกฤษก็ได้นะ เขานึกว่าผมจะขับจากที่นั่งด้านคนนั่งไง” ผมพูดพวกเขาหัวเราะกันทุกคนกับความคิดเห็นโง่ๆ แปลกประหลาดว่ารถจะมีพวงมาลัยอยู่ทางขวา เหยื่อกำจัดหนู และแล้วตำรวจก็โผล่มาพร้อมกับเรื่องยุ่งยากน่าประหลาดใจว่าตำรวจที'มาถึงเป็นชายหนุ่มสองคนที่มีผิวขาวผอมแห้งทำผมทรงลานบินและแต่งเครื่องแบบสะอาดที่สุด เข็มขัดเงาวับที่สุด และปีนที,ใหญ่ที่สุดเท่าที,ผมเคยเห็นมาในชีวิต พวกเขามีวอล์กกี้ทอล์กกี้หนีบไว้บนปาราวกับต้องการการติดต่อแบบไม่ขาดช่วงกับกระดูกไหปลาร้าของตัวเองพวกเขาสอบสวนอเล็กซากับผมเรื่องที่พวกเราไปพบโจรปล้นรถคำถามของพวกเขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นความผิดของเราที่ปล่อยให้กระจกหน้าต่างเปิดค้างอยู่ และเมื่อพวกเขารู้ว่าเรายังไม่ได้จองที่พักในไมอามีเลย ผมก็คิดว่าพวกเขาคงกำลังจะพาเราไปที่เขตชายแดนและทิ้งเราไว้ที่แอละแบมาแหงๆ“ขอผมดูพาสปอร์ตของคุณไดไหมครับ คุณ แล้วคุณผู้หญิงด้วย’' โรคฉี่หนู

ตำรวจหมายเลขหนึ่งถาม เขาดูเหมือนกับคู่หูฃองเขาเปียบเลยยกเว้นแผลเป็นสั้นๆ สีชมพูที่แก้ม และมีกล้ามเนื้อแขนที่ใหญ่กว่า"เหตุจูงใจในการมาไมอามีของคุณคืออะไรคร้บ” ตำรวจหมายเลขสองถามเหตุจูงใจงั้นเหรอ ตอนนี้พวก เขาคิดว่าเราเป็นอาชญากรจริงๆแล้วสีนะ“ผมทำงานให้องค์การท่องเที่ยวของอังกฤษครับ” เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี ผมตอบ “ผมมาที่นี่เพื่อจัดงานโปรโมตน่ะ”'‘แต่นี่มันเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวนะ” คนที่มีแผลเป็นและกล้ามโตพูดคิ้วของตำรวจทั้งคู่ชี้ฃึ้น ผมโดนแน่“ผมไม่ได้รับเงินเป็นดอลลาร์หรืออะไรหรอกครับ” ผมอธิบาย“ผมไม่ได้ทำงานให้บริษัทอเมริกันและรับงานของอเมริกัน”  “แต่คุณกำลังทำงานด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว''มันไม1ใช่ความผิดของผมโว้ย เป็นสิ่งที,ผมอยากพูดหลายครั้งมากตลอดการเดินทาง ไทเลอร์บอกกับผมว่าผมไม่มีเวลาสำหรับความยุ่งยากในการทำวีซ่านักท่องเที่ยวแล้ว และตอนนี้ต้องขอบคุณเขาจริงๆผมกำลังจะโดนเนรเทศและสูญเสียทุกอย่างโชคดีที่เ'รามีกองหนุน เจ้าของรถมินิคันอื่นๆ อยู่ตรงนั้นเพื่อวิงวอนขอความเมตตา เสนอที่พักให้กับเราและรถของเราพร้อมให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อในกรณีที่คุณตำรวจต้องการให้ช่วยชี้ตัวเจ้าโจรปล้นรถครึ่งชั่วโมงผ่านไป เราก็ถูกปล่อยเป็นอิสระ ผมรู้สึกราวกับตัวเองเพิ่งพ้นผิดจากข้อหาฆาตกรรมแม้ว่าในตอนนี้ผมกลัวว่าเฮชุสคงจะไม่คอยเราแล้วละ ไม,มีปัญหา... วิธีไล่หนู โทนี่บอกผม เขาไปที่รถของตัวเองเพื่อโทรศัพท์ และเพียงไม่กี่นาทีต่อมา เขาก็กลับมาพร้อมกับใบหน้ายิ้มแฉ่งไปครึ่งหน้า“ตอนนี้ รถพอร์ช เคย์แมน เอส. สีเหลืองจอดอยู่ที่มุมหนึ่งของโอเซียน'ได-รพัและถนนเลขที,สิบเอ็ด” เขารายงาน “เจ้าของรถได้รับการแสดงตัว และได้ข้อมูลการมาถึงว่าเราใกล้เข้ามาแล้ว เดี๋ยวจะมีรถคลับแมนสีครีมปี 1980 ในที่จอดรถห่างจากรถพอร์ชสองคัน เมื่อคุณไปถึง รถคันนั้นจะย้ายออกและให้คุณเข้าไปจอดแทน”ผู้ชายคนนี้ควรจะจัดทั้งงานอีเวนต์ของผมในไมอามีและการทัวร์รอบอเมริกาทั้งหมดเลยละ ผมพันธง เขาจัดกำหนดการให้ผมอย่างละเอียดแม่นยำทุกเสียวของเสียววินาที ถ้าผมบอกให้เขาหาห้องพักที่มีเตียงแบบกันเสียงตามขนาดเปัะๆ ให้ในแต่ละเมืองละก็ เขาจะต้องหามาให้เราได้ชัวร์ ความจริงเขาช่างเป็นผู้สนับสนุนอังกฤษมากกว่าชาวอังกฤษคนไหนที่ผมเคยพบมาเลย จนน่าจะเหมาะกับงานนี้มากกว่าผมเสียอีก ผมต้องโทร.หาสุรายา และบอกกับเธอว่าผมได้จ้างคนนอกให้ตัวเองแล้วละผมรับหน้าที่ขับรถต่อในช่วงไมล์สุดท้ายก่อนถึง และขณะที่เราขับเข้าไปในเขตเซาท์บีชโดยได้รับการคุ้มกันจากรถมินิทั้งหลาย ความคิดแรกของผมคือ...เฮ้ย ไล่หนูบนฝ้าเพดาน  พวกเขาทาสือาคารของคุณป้าคาโรลีนของผมด้วยลีที่ตลกๆ พิกล เธอเคยอาศัยอยู่ทีห้องห้องหนึ่งของแฟลตใกล้กับเว็มบลี สเตเคียม อาคารแบบอาร์ต เดโค  เพียงหลังเคียวท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเขตที่พักอาศัยย่านชานเมือง

วงจรไล่หนู

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิธีกำจัดหนูแมลงและมดให้ออกกจากบ้านคุณโดยถาวร

 “มันดูค่อนข้างน่ากลัวสำหรับผมน่ะครับ” ผมพูด “นี่มันตัวอะไรหรือครับ”“อิก'วนา'จ้ะ สามีของฉันทำงานที่สนามบินเจเอฟเค และพวกเราก็ช่วยเหลือเขามาจากพวกลักลอบค้าของเถื่อนน่ะโจอี้มีอะไรมากมายให้ต้องกลัวมากกว่า เรารู้มั้ย”อเล็กซาดูจะไม่เชื่ออย่างนั้นเลย เราสลับเก้าอี้กัน และอเล็กชาก็จ้องเขม็งไปยังพุงอันอ่อน‘นุ่มที่กำลังหายใจอยู่ของโจอี้เพื่อนเกลอ“ทีนี้มาดื่ม'ชากันเถอะ” ลอรี่พูดและเริ่มรินชา “เลมอน นม หรือนํ้าตาลมั้ยคะ” เมื่อถ้วยทั้งหมดพร้อมแล้ว เธอก็ส่งยิ้มที่อบอุ่นที่สุดมาให้เราและพูดด้วยนํ้าเสืยงจริงใจสุดๆ “ฉันคิดว่าเราควรจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับซาถ้วยนี้และที่เราทั้งหมดได้มาอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภัยในวันนี้ ว่าไหมคะ”เธอหลับตา ไล่หนูไฟฟ้า พร้อมกับยกมือขึ้นเหนือโต๊ะเพื่อกล่าวคำสวด “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ลูกอยากจะ...”“ขอโทษนะคะ” อเล็กซายืนขึ้นและออกไปจากห้อง

“เธอเป็นโรคแพ้สัตว์เลื้อยคลานชนิดอ่อนๆ น่ะครับ” ผมบอกลอริ่ “ผมขอตัวไปดูว่าเธอโอเคมั้ยนะคร้ป”“เราจะไม1พักทีนี่” อเล็กซาข่มขู่ด้วยความไม่พอใจ ฟ้งดูพิลึกเหมือน'โจอี้เลย เธอกำลังนั่งอยู่บนเตียงในห้องของเรา “หล่อนมีไทแรน-โนชอรัสอาศัยอยู่ในบ้าน และตัวหล่อนก็เป็นไดโนเสาร์เสียเองด้วย คุณแต่งงานหรือยัง มาขอบคุณพระเจ้าสำหรับชานี่กันเถอะ'’ อเล็กซาทำนํ้าเสียงเมตตากรุณาแบบลากเสียงช้าๆ ไล่หนูและแมลง เพื่อล้อเลียนลอริ่อย่างโหดร้าย“ก็แค่สองคืนเท่านั้นเอง” ผมพูด“ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับซาของฉัน เราควรจะขอบคุณหญิงอินเดียที่เก็บชาพวกนี้มา เพื่อเธอจะได้มีเงินไปหาของกินมาให้ลูกๆ ผู้หิวโหยเพราะคนอเมริกันกดราคาชาให้ตํ่า ขอบคุณพระเจ้าหรือไง เชอะ”ผมลืมไปว่าผู้หญิงฝรั่งเศสนั้นเป็นพวกไม,นับถือพระเจ้าอย่างสุดซึ้งแค'ไหน สำหรับอเล็กชา แค่การร้องเพลงคริสต์มาสแครอลก็เหมือนกับจูบก้นของบาทหลวงสักคนแล้วละ“แล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะ” ผมถาม “แค'ลงมาเอง ให้เธอสวดภาวนาแล้วเร าก็จะได้ดื่มชา”“ไม่ เธอไม่ควรเอาความเชื่อของตัวเองมาครอบงำคนอื่น”“ถ้าเราอยู่ในแอฟริกา คุณคงไม่รังเกียจเวลาผู้คนยึดถือกับพิธีกรรมของเขา คุณก็จะคิดว่านี่เป็นวิถีชาวบ้านไงล่ะ คนอเมริกันก็แค'เป็นพวกเคร่งศาสนามากกว่าคุณเท่านั้นเอง จำได้มั้ยว่าผมตอบอะไรไปตอนสัมภาษณ์น่ะ ‘คุณต้องมีศรัทธา’ นี่เป็นสิ่งที่คนที่นี่เขาคิดกันนะ”อเล็กซาปฏิเสธที่จะเปลี่ยนความคิด“คุณเป็นแฟนของฉัน พอล คุณควรจะเคารพความรู้สืกของฉันมากกว่าเธอ โอเคมั้ย”“ผมเคารพความรู้สืกฃองคุณสิ อเล็กชา มันก็แค่..."

 ผมไม,รู้จะบอกเธออย่างมีชั้นเชิงอย่างไรดีว่าเธอกำลังสร้างพายุในถ้วยชาอยู่นะ“มีที่พักพร้อมอาหารเช้าที่นี่เยอะแยะไป” อเล็กชากำลังพลิกดูหนังสือนำเที่ยวอเมริกาเล่มหนาของเรา“คุณจริงจังมากเลยใช่ไหมว่าจะต้องไปน่ะ”“ใช่ โทรศัพท์ของคุณอยู่ไหน  เครื่องไล่หนูขนาดใหญ่ ฉันจะโทรศัพท์ไปหาโรงแรมสักหน่อย”แต่ผมมีความคิดที่ดีกว่านั้น ผมเริ่มไล่ดูรายชื่อเบอร์ติดต่อที่อเมริกา มองหานางฟ้าผู้พิทักษ์ซึ่งเคยช่วยแก้ปัญหาวิกฤตที่พักให้ผมใน  อดีต หญิงสาวผู้เคยเสนอที่พักพร้อมอาหารเช้าให้ผม และทุกๆ อย่างที่อาจ เกิดฃึ้นไดีในที่พัก แห่งนั้น2.ผมใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะรู้ว่าเอโลดีนั้นเปลี่ยนไปตั้งแต่ผมพบเธอครั้งล่าสุดในปารีสเธอยังคงผมบลอนด์ ทำผมทรงรวบเป็นหางม้าสันๆ รวมถึงวิธีการพูดและการมองผู้คนของเธอก็ยังซวนให้คิดว่าเธอเพิ่งจะเสร็จหรือกำลังจะเริ่มมีเซ็กซ์ หรือไม่ก็ทั้งสองอย่างเธอไม่ได้เป็นพวกแรดนะครับ แค'หูตาไวอย่างเหลือเชื่อเท่านั้นผมเคยเห็นเธอปฏิบัติการมาแล้ว เธอจะสบตาผู้ชายสักคน แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเพศกับเขาในเสื้ยววินาที จากนั้นก็จัดประ๓ทชายคนนี้อย่างทันทีทันใดว่าเป็นพวกช่างตื๊อ เซ็กชี่แต่เป็นเกย์ เงอะงะแต่อาจควรค่าแก่การลอง หรืออืม ก็ไม่เลวนะ ถ้าเขาเข้ามาจีบฉันก็เอาด้วยแน่นอนทั้งหมดที่ว่ามานี้ สำหรับหญิงสาวอายุยี่สิบลี่ มันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับระบบการศึกษาของฝรั่งเศสอยู่นาผมไมได้รับการละเว้นจากสายตาช่างวิเคราะห์ของเธอเมื่อเธอย่างเท้าเข้ามาในร้านอาหารบนอัปเปอร์อีสต๎ไซด์ของแมนฮัตตันที,เรานัดหมายกันไว้ เธอและผมในอดีตเคยมีอะไรที่เรียกว่าความสัมพันธ์ทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม1ได้ด้วยกันมาก่อน เธอกำลังตรวจสอบผมอย่างเห็น วิธีดักหนู ได้ซัดว่าผมมีการพัฒนาขึ้นตามอายุไหม หรืออยู่ในช่วงขาลงของชีวิต แต่ผมไม1ทันได้รู้ข้อสรุปของเธอหรอกครับ เพราะเธอเห็นอเล็กชาเข้า และดูเหมือนจะปิดสวิตช์เรดาร์ทันทีเพื่อให้เกียรติสตรีเพื่อนเก่าคนนี้เราทั้งหมดจูบและกอดทักทายกัน และเอโลดีก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตของเธอแขวนไว้บนราวสำหรับแขวนเสื้อโค้ตเครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รวมสุดยอดเทคนิคการไล่หนู ที่รู้แล้วต้องอึ้ง !!อย่างไรก็ตาม เหตุใดการตัดสินใจของพวกเขาจึงต้องผูกมัดทุกคนด้วยเพราะเหตุใดบุคคลที่น่าเคารพนับถือและมีชื่อเลียงอื่นๆ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาอยู่นอกเหนือความสงสัยใดๆจึงถูกกีดภันออกจากการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้ห่างไกลจากผลของชะตากรรมที่จะตามมาของประชาชาติอิสลาม เพราะเหตุใดพวกเขาจึงมอบการตัดสินใจให้ผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขมีข้อพิสูจน์อะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการดังกล่าวเพราะเหตุใดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการประชุมลักษณะดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการผูกมัดของเหตุการณ์ที่มีมาก่อนกระบวนการลักษณะนี้สามารถถือได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายก็เมื่อถ้ามีกำหนดอย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบบับฃองท่านศาสดาเท่านั้นในความรู้สึกของ ราคาเครื่องไล่หนู โองการที่พระเจ้าทรงประกาศว่า

"และอันใดที่ศาสดาได้นำมายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย" ในกรณีของสาวกท่านศาสดา ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาจำเป็นต้องกระทำถูกต้อง เว้นเลียแต่ว่าที่บางคนไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น และไม่มีเหตุผลในหลักการที่จะชอบทัศนะของกลุ่มสาวกกลุ่มหนึ่งมากกว่ากลุ่มอื่นๆเป็นความจริงที่ว่าส่วนใหญ่ของชาวเมืองมะดีนะฮไห้สัตยาบันต,ออบูบักร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยืนยันความเป็นคอลีฟะฮ์ของเขา แต่ผู้'ที่ปฏิเสธก็มิได้กระทำความผิดบาปใดๆ เนื่องจากเสรีภาพในการเลือกคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมุสลิมทุกคน และเลียงส่วนน้อยก็ไม่จำเป็นต้องตามทัศนะของเลียงส่วนใหญ่ไม่มีใครถูกบังคับให้ให้สัตยาบันต่อคนบางคนที่เขาไม่ต้องการเห็นเป็นผู้นำในกิจการของมุสลิมหรือเข้าร่วมกับแนวทางที่เขาปฏิเสธ เมื่อเลียงส่วนใหญ่บังคับให้เลียงส่วนน้อยเห็นพ้องกับทัศนะของตนนั่นเป็นการละเมิดสิทธิของเสียงส่วนน้อย .ขณะนี้ บรรดาสาวกของท่านศาสดา วิธีไล่หนู ซึ่งรวมตัวกันอยู่รอบๆ อะลีถูกบังคับให้ตามเลียงส่วนใหญ่ที่ให้สัตยาบันต่ออบูบักร ถึงแม่ว่าทั้งพระเจ้าและท่านศาสดามิได้สังการกระทำดังกล่าว เพราะฉะนั้นจึงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาอย่างซัดเจน ที่เลวร้ายไปยิ่งกว่านั้น คือความจริงที่ว่าอะลี บุตรอบีฏอลิบถูกบังคับให้ร่วมในการให้สัตยาบันและเปลี่ยนจุดยืนของท่านถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ท่านศาสนทูตตั้งเป็นผู้มีอำนาจแก่มุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิง ไม่ใครที่มีความรู้สืกในความยุติธรรมจะสามารถจะรับกับการปฏิเสธอิสรภาพดังกล่าวได้จะต้องกล่าวด้วยว่ามุสลิมในรุ่นหลังๆ สารหนู ที่ยอมรับท่าทีที่เป็นลบในการยอมให้สัตยาบันซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขากระทำ ไม่สามารถถูกประณามในเรื่องนี้ว่าเป็นผู้กระทำบาปได้ระหว่างการเป็นคอลีฟะฮ์ของอะลี คนแบบสะอัด บุตรอบีวักกอสและอับดุลลอฮ์ บุตรอุมัร ปฏิเสธที่จะให้สัตยาบันต่อท่าน แต่ในความใจกว้างอิมามปล่อยให้พวกเขามีอิสระที่จะกระทำการดังกล่าว และไม่บังคับพวกเขาให้แสดงความจงรักภักดีต่อท่าน  อีกประการหนึ่งทั้งหมดนี้ ถ้าคอลีฟะฮ์มิได้ถูกกำหนดโดยท่านศาสดาไม่มีใครจะถูกบังคับให้ตามวิถีทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคอลีฟะฮ์ซึ่งการกล่าวอ้างความถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงเสียงเลือกตั้งเท่านั้นการเลือกตั้งดังกล่าวมิได้มอบความรอดพ้นจาดความผิดและบาปให้แก่เขา หรือทำให้ความรู้และความตระหนักทางศาสนาของเขาเพิ่มขึ้นผู้ศรัทธาโดยทั่วไปรักษาสิทธิที่จะปฏิบัติตามบางคนนอกจากคอสีฟะฮไว้

และการประยุกต์นี้ยังคงเข้มแข็งแก่ผู้ที่ระดับการศึกษาทางศาสนาของเขาสูงกว่าคอลีฟะฮ์อย่างไรก็ตาม เมื่อสัตยาบันที่จะเชื่อฟังคำสั่งของท่านศาสดาถูกกล่าวสิ่งนี้เสมือนการให้สัตยาบันต่อตัวท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าเองจริงๆ ตังนั้นไม่มีการเชื่อฟังใดๆ จะได้รับการยอมรับ และการเชื่อฟังต่อผู้ที่ถูกให้สัตยาบันนั้นมิได้เป็นหน้าที่ของมุสลิมในเวลานั้นเท่านั้นแต่รวมถึงบรรดาชนที่ตามมารุ่นหสังด้วย ยิ่งไปกว่านั้น คัมภีร์อัลกุรอานถือว่าสัตยาบันที่ให้กับท่านศาสดาเท่ากับสัตยาบันที่ให้กับพระเจ้า ดังที่คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า"แท้จริงบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลออ์ พระหัตถ์ของอัลลออ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขา กับดักหนู  ฉะนั้นผู้ใดทำลาย(สัตยาบัน) เสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเอง ล่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มืไว้กับอัลลอฮ็โดยครบถ้วน พระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา" นับว่ามีความชัดเจนในตัวเองว่า ผู้สืบทอดที่ท่านศาสดาแต่งตั้งจะเป็นมนุษย์ผู้สามารถหยั่งรู้และมีความเมากที่สุดเกี่ยวกับคำสั่งของคัมภีร์อัลกุรอาน และศาสนาของพระเจ้า ในความเป็นจริงเขาจะครอบครองคุณสมบัติของท่านศาสดา ยกเว้นเพียงการรับวิวรณ์จากพระองค์ และคำสั่งใดๆ ก็ตามที่เขาสั่งออกมาจะวางอยู่บนความยุติธรรมและทำให้กฎหมาของพระเจ้าประสบผลสำเร็จ


เครื่องไล่หนู

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

การประกาศตำแหน่งผู้นำ ของท่านอะลี โดยท่านศาสดา ตอนที่ 2                                          ถ้าท่านศาสดาไม่ใช้คำว่า "ผู้ปกครอง" ที่ฆอดีร คุม เมื่อกล่าวถึงท่านอะลี ตัวอย่างเช่นกล่าวว่า "หลังจากฉันอะลีจะเป็นผู้ปกครองพวกท่าน"นั่นเป็นเพราะดดยทั่วไปท่านใช้คำว่า "อามีร" ในภาคสงครามและการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขณะที่คำว่า "วีลายะฮ์" (อำนาจหรือการปกครอง) ใช้เกี่ยวช้องกับกิจการของประชาชาติและความจริงท่านหมายถึงตัวท่านเองในฐานะ "วะลี" ของผู้ศรัทธา พระเจ้าไม่เคยแม้แต่จะอ้างถึงในคัมภีร์อัลกุรอานว่าท่านศาสดาเป็นผู้ปกครองในคัมภีร์อัลกุรอานหรือท่านศาสดาเรืยกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำ นวจนะใดๆ ของท่าน ความจริงคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวอย่างชัดเจนว่า"แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ และศาลนทูตของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เครื่องไล่หนูบนฝ้า และชำระทานภาคบังคับ (ซะกาต) และขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม"ในความเป็นจริงตัวเชื่อมระหว่างท่านศาสดากับผู้ที'ได้รับมอบความไว้วางใจในการควบคุมดูแลมุสลิมและประชาชาติอิสลามนั้น เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งพ่อจะรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่เรื่องราวต่างๆ และปกป้องผลประโยชน์ของลูก ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผ้ถกปกครองเช่นเดียวกันท่านศาสดาไม่ไดใช้คำว่าคอลีฟะฮ์หรือผู้สืบทอดที่เกี่ยวกับท่านอะลี เพราะการเชื่อฟังผู้สืบทอดจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ที่เขาสืบทอดอำนาจนั้นเสียชีวิตแล้ว ขณะที่ความตั้งใจของท่านศาสดานั้น การเชื่อฟังท่านอะลีจำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนแม้แต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ดังนั้นท่านศาสดาจึงเรียกท่านอะลีว่านายของบรรดาผู้ศรัทธา เพื่อบอกเป็นนัยว่าท่านครอบครองอำนาจหน้าที่ทั้งก่อนและหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสดาผู้ทรงสูงส่ง บนพื้นฐานของวจนะเกี่ยวกับฆอดีร คุมท่านคือนายของมุสลิมเหมือนกับท่านศาสดาและ

"มีสิทธิเนือพวกเขามากกว่าโรคไข่พยาธิตัวตืดดัวพวกเขาเอง"

อัต ติรมีซีย์ปันทึกไวิในหนังสือซอเฮียะฮ์ฃองเขาเกี่ยวกับวจนะนี้ในช่วงแรกโดยอธิบายถึงความสูงส่งและน่าสนใจ จากนั้นจึงกล่าวถึงท่านศาสดาว่าท่านกล่าวว่า "อะสีมาจากฉันและฉันมาจากอะลี ไม่มใครนอกจากอะสีที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของฉันได้ กำจัดหนู อัลหะกีมบันทึกไว้ในหนังสืออัลมุสดัดร็อกของเขาว่าท่านศาสนทูตของพระเจ้ากล่าวว่า

"ผู้ใดก็ตามดำเนินตามฉันเขาเชื่อฟังพระเจ้า และผู้ใดก็ตามไม่เชื่อฟังฉันเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผู้ใดก็ตามเชื่อฟังอะลีเขาเชื่อฟังฉันและผู้ใดไม่เชื่อฟังอะสีเขาไม่เชื่อฟังฉัน"

ดังนั้น เมื่อท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าประกาศต่อมุสลิมว่า ท่านอะลีมีอำนาจเหนือมวลมุสลิมเหมือนตัวท่านเอง ดังนั้นการเชื่อฟังท่านเท่ากับเชื่อฟังท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้า ท่านประกาศอย่างจริงจังต่อสังคมมุสลิม ในฐานะผู้นำทั้งหมดของมัน และในฐานะผู้สืบทอดอำนาจของท่าน เรียกร้องพวกเขาให้ทำการเชื่อฟังท่านนักวิชาการชีอะฮ์คนหนึ่งเขียนว่า "ข้าพเจ้าขอพูดด้วยความจริงใจยิ่งว่า ถ้าท่านศาสดายืนขึ้นต่อหน้าประชาชนในวันแห่งฆอดีร คุมและกล่าวว่า'ผู้ใดที่ฉันเป็นนายของเขา อบูบักรก็เป็นนายของเขา โอ้พระเจ้าโปรดรักผู้ที่รักเขา เครื่องไล่หนูขนาดใหญ่ และเกลียดซังผู้ที่เกลียดชังเขา 1 ข้าพเจ้าก็จะมั่นใจอย่างแน่นอนว่า  ท่านศาสดาแต่งตั้งท่านอบูบักรเป็นผู้สืบทอดของท่าน โดยเสมอก้น ข้าพเจ้าไม,สามารถจินตนาการได้ว่า มวลชนมุสลิมจำนวนมากมายมหาศาลจะมีความสงสัยใดๆ ว่าท่านอบูบักร ได้รับเสือกในการสืบทอดอำนาจ ถ้าท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้ากล่าวว่า อบูบักร มีสิทธิเหนือบรรดาผู้ศรัทธามากกว่าที่พวกเขามีสิทธิเหนือตัวพวกเขาเอง และว่าการยึดคัมภีร์อัลกุรอานนั้น เป็นการป้องกันที่แน่นอนต่อการหลงทาง แล้ว ก็ไม่มีทางใดที่จะลังเลใจ"ข้าพเจ้าต้องการที่จะชี้ออกมาว่าความลังเลใจของมุสลิมที่จะยอมรับว่าวจนะเกี่ยวกับฆอดีร คุมยืนยันการแต่งตั้งท่านอะลีโดยท่านศาสดา ในฐานะผู้สืบทอดของท่านไมใช่เนื่องมาจากความดื้อดึง และความคลั่งไคล้ ทว่ามาจากความจริงที่ว่าพวกเขาเติบโตมาจากลังคมที่เชื่อว่าท่านศาสดาไม,ได้แต่งตั้งผู้สืบทอดใดๆ เป็นการยากสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับความเชื่อเรื่องนี้ตามความหมายที่ชัดเจนของวจนะ,,

แน่นอน บางคนไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่า สาวกบางคนไม่ได้เจตนาที่จะฝ่า'ฝืนท่านศาสดา เมื่อท่านเสือกผู้สืบทอด พวกเขาเพียงคำนวนผิดพลาดเท่านั้นเอง พวกเขาจินตนาการถึงผู้นำและผู้ปกครองของประซาชาติว่าเป็นเพียงภารกิจทางโลก ตังนั้นจึงทำให้พวกเขามองข้ามผู้ที่ท่านศาสดาได้สรรหาและเลือกบางคนชี้นมาทำหน้าที่บริหารภารกิจส่วนรวมของประชาชาติแทน สาวกกลุ่มดังกล่าวอาจมีจินตนาการว่า การที่ท่านศาสดาเลือกท่านอะลี เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับลังคมเรื่องหนึ่ง ซึ่งบางครั้งท่าน คลื่นไล่หนู ศาสดามีการปรึกษาหารือบรรดาสาวก ถ้ากรณีเป็นเช่นนี้ พวกเขาก็ล้มเหลวที่จะเข้าใจสิ่งทีท่านศาสดามีอยู่ในจิตใจ และผลที่ตามมาภายหลังที่ท่านมีความปรารถนาให้เข้าร่วมในทาง เลือกของท่านยิ่งกว่านั้นพวก เขายังล้มเหลวในการแสดงให้เห็นความหายนะที่ตามมาจากทางเลือกและการตัดสินใจของพวกเขาที่สะท้อนอกกมาใยภายหลัง


เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

สัญาณรักจากอัลเบิร์ต และ สัญญาณภัยร้ายที่มากับหนู ตอนพิเศษ

ก่อนผมจะจากมา ก็บอกแกว่าผมมั่นใจว่าคุณยายจะต้องได้พบกับพี่ชายอีกแน่นอน กันนั้นผมรู้สึกว่าเราทั้งคู่ต่างได้รับอะไรดีๆ จากการพบปะกันครั้งนี้ เชื่อขึ้นกว่าเดิมว่าคนอื่นก็ล้วนมีดวงวิญญาณผู้เป็นที่รักคอยวนเวียนดูแลพวกเขาเซ่นกัน และอาจบางที ตอนนี้คุณยาย เครื่องไล่หนู อลิซอาจมีความหวังขึ้นบ้างแม้เพียงน้อยนิดเมื่อต้องคิดถึงความตายในกันข้างหน้าก็เป็นได้ตอนนี้ผมเข้าใจกระจ่างขึ้นกว่าเดิมแล้วครับว่าความสามารถในการลัมผัสดวงวิญญาณถือเป็นสิทธิพิเศษที่ลัลเบิร์ตมอบให้แก่ผม ผมขอบคุณสิทธินั้นอย่างใหญ่หลวง และเริ่มยอมรับการฆ่าตัวตายของเขาได้มากขึ้นแล้วจริงๆ การที่เขาตาย บวกกับการติดต่อมาหาผมในคืนแรก ที่จริงเป็นการช่วยสอนให้ผมรู้จักเปิดใจรู้สึก และได้ยินสารอืนๆ ประดานีอีกมาก ตัวผมได้จิตที่ใสกระจ่างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจากพลังรุนแรงของคาคืน'นั้นเองถ้า

ไม่มีคืนนั้น ผมก็คงไม่สามารถรับรู้ถึงดวงวิญญาณได้แน่นอนผมได้รับของขวัญอันน่าทึ่งแล้วครับตลอดหลายเดือนหลังจากวันนั้น ผมก็พบประสบการณ์กระแสจิตที่รุนแรงขึ้น บางประลบการณ์ทำเอาหมดแรงใจ เพราะมันมีผลกระทบกับตัวผมอย่างจัง แม้ว่าตัวผมเองเป็นคนเชื่อว่าคนเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องเล่าหรือเขียนให้มากความเกินไปว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร หรือมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์อย่างไรบ้างก็ตามและผมก็ไม่มีทางรู้ด้วยว่าผลกระทบที่เกิดจากการ “อ่านชะตาด้วยจิต” (psychic reading) ของผมที่มีต่อผู้คนที่ชะตาลิขิตมาให้ผมได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับพวกเขานั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่ผมเห็นว่ามันจำเป็นครับ ที่จะต้องเล่าเรื่องราวตามความจริงที่มันเกิด และหวังใจว่าในการนำความมาเล่าซํ้านี้คงก่อให้เกิดผลสะเทือนเหมือนกับที่เวลาเราทำความดีใด ๆ ก็ตาม่ย่อมต้องเกิดผลสะเทือนต่อไปกระนั้นยามที่ผมมองย้อนกลับไปดูชีวิตทืไร บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าตัวเราเจอแต่เรื่องแย่ๆ หมักๆ ทั้งนั้น เพราะทุกอย่างในชีวิต วิธีกำจัดหนู กว่าจะได้อะไรมาแต่ละทืมีแต'ต้องเหนื่อยต้องยาก การเอาชีวิตรอดจากเอดลัถือเป็นศึกหมักมาก แต่ปีต่อๆ มาหลังอัลเบิร์ตตายชีวิตผมกลับราบรื่นขึ้นทุกที อาจเป็นช่วงที่อะไรๆ ก็ง่ายที่ลุดในชีวิตเลยละมังครับ จะจับจะทำอะไรก็คล่องราบรื่นกว่าสมัยก่อนเยอะ เหมือนกับเราอยู่ถูกที่ถูกจังหวะเสมอ

การติดต่อทำธุรกิจก็พูดง่ายขึ้นมาก ซา'โอกาสดีๆ ยังเดินเข้ามาหาผมเองโดยไม่ต้องวิ่งหาเลย แม้ตัวผมอาจไม่มีปัญญาจะเข้าใจ แต่รู้สึกเลยว่าชีวิตที่  สะดวกและคล่องไปหมดนี้เกิดเพราะอัลเบิร์ตนำมาให้นั่นเองการติดต่อทางกระแสจิตหลายครั้งคราเกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมปี 1995 และกรกฎาคม ปี 1996 ดังลามเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเดือนมกราคม เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมรู้สึกว่าน้ำหนักเราซักจะขึ้นเกินพิกัดไปชะแล้ว เข้าขั้นจะพลุ้ยแล้วละเลยตั้งปณิธานรับปีใหม่ว่าจะออกกำลังเป็นประจำให้จงได้เป้าหมายอันสูงส่งของผมก็คือจะเล่น Stairmaster ให้ได้วันละ 30นาที อาทิตย์ละ 6 วัน ผมไปสมัครเข้าแอทลีธิคคลับอีกครั้ง และเข้าดักหนูยิมซ่วงบ่ายคนจะได้ไม่เยอะ เวลาไปเล่นก็จะติดเทปเพลงม้วนยาวๆ หรือหนังสือดีๆ ไปด้วยช่วยแก้เบื่อ ขนาดผมเป็นนักเพาะกายแท้ๆ ยังเกลียดการออกกำลังเลยคิดดูบ่ายวันหนึ่งตอนที่ผมกำลังออกกำลังอยู่ ชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินผ่านหน้าผมไปดื่มน้าจากตู้น้าพุข้างๆ ผม เขาเป็นคนไม่เด่นอะไรเลย ออกจะจืด ๆ ด้วยช้ำ แต่ผมกลับลนใจเขาทันที แต่ไม่เคยเห็นหน้าที่ยิมนี้มาก่อนเลยนี่นาแล้วผมก็รู้สึกเชื่อมกับอัลเบิร์ตทันที และยังลัมผัสได้ว่ามีวิญญาณอีกดวงอยู่ข้างกายเขา คราวนี้วิญญาณดวงนั่นพูดกับผมตรงๆ เลยครับ มันทั้งดัง แรง และคล้ายกับที่อัลเบิร์ตพูดในคืนวันที่เขาตายเลย วิญญาณดวงนี้มีสาร 4 คำที่อยากให้ผมบอกต่อกับคนแปลกหน้าคนนี้แต่จะให้ผมหยุดออกกำลังกลางคันแล้วไปบอกสารให้คนแปลกหน้าฟังมันก็ดูกระไรอยู่ เขาคงหาว่าผมบ้าเอาชี่ ตัวเองเลยอยู่กับเครื่องเล่นต่อไปอีกประมาณ 5 นาทีได้ แต่อัลเบิร์ตกลับ    สัญญาณรักยืนยันให้ผมหยุดเล่นแล้วส่งสารลี,คำนั้นให้ได้ ผมทำเป็นไม่ได้ยินอัลเบิร์ตแล้วเล่นต่อไปล่วงไปอีกสิบนาที ผู้ชายคนนั้นก็เดินผ่านหน้าผมอีก คราวนี้เราสบตากัน เขาเพิ่งไปเอากระเป้ายิมออกมาจากห้องล็อคเกอร์แล้วกำลังจะออกจากคลับแล้ว ผมลองจิตสองใจอยู่ระหว่างจะบอกดีหรือไม่บอกดี และแล้วที่เถียงกันอยู่ในใจก็ซาลง ผมลงจากเครื่อง เดินเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นแบบไม่ค่อยจะแน่ใจ แล้วถ้อยคำก็ไหลพรูออกมาโดยไม่ต้องคิด“คุณเป็นคนเชื่อเรื่องกระแสจิตรึเปล่าครับ?” ผมถาม“ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับ” เขาตอบ ระหว่างที่เขาพูด“เทวดาผู้พิทักษ์” ของเขาก็ป้อนข้อมูลให้เดี๋ยวนั้นเลย เขาบอกผม1ว่าเขาเป็นเอดลัตาย เคยทำงานเป็นคนออกแบบฉากรายการโทรทัศน์ และตอนยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนตัวเล็ก“ผมว่าเรามีความลามารถเรื่องกระแสจิตกันทุกคนนะครับ”ผมพูดกับเขา “ผมมีสารจากเพื่อนคุณที่ตายไปแล้วฝากมาให้เขาเป็นนักออกแบบฉากโทรทัศน์ ตัวเล็กๆ ผอมๆ เขาป้วยตายด้วยโรคเอดลั”ชายคนนั้นยืนตัวแข็งทื่อ หยาดนี้าเริ่มเอ่อในดวงตา“เขาเป็นคนรักของผมเองครับ ชื่อป็อบ เมื่อวานนี้เป็นวันครบหนึ่งปีที่เขาตาย คุณไม่ต้องบอกสารให้ผมเหรอกครับ ผมบอกคุณตรงนี้เลยก็ได้ เมื่อคืนนี้ผมเพิ่งนอนร้องไห้ ผมสวดมนต์แล้วร้องไห้ทั้งคืน ถามแต่ว่า ‘คุณได้ยินผมบ้างนั้ยบ็อบ คุณได้ยินผมรึเปล่า?’”เราต่างยืนตรงนั้น จ้องกันและกัน“พูดมาเลยครับ บอกสารนั้นมาเลย”  แล้วนั้าตาก็ไหลพรั่งพรูตั้งแต่นั้นเราก็เผอิญเจอกันอีกบ่อยครั้ง ทุกครั้งที่เราเจอหน้ากัน เดวิดมักจะทักผมด้วยรอยยิ้มอบอุ่นกว้างขวางเสมอตัวผมเองไม่ได้เตรียมตัวมาเจอเรื่องแบบนี้กับคนแปลกหน้าเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่ลองแล้วที่เกิดขึ้น พวกเขาได้ประโยชน์จากการรับรู้สาร แต่ตัวผมเองกลับไม่แน่ใจว่าจะมีท่าทีอย่างไรหรือทำอะไรดีกับของขวัญที่ได้มา และยังหาใครลักคนมาตอบคำถามให้ไม่ได้เลยเหตุการณ์ทั้งหลายจะไปเร่งให้มันเกิดก็ไม่ได้นะครับ ผมสร้างเองก็ไม่ได้ และมันมักจะเกิดในเวลาที่เราไม่ทันคาดคิดทั้งสิ้น เขาจะเปิดเผยตัวออกมาตามเวลาที่เขากำหนดเองเท่านั้นเรื่องที่พบกับเดวิดแม้จะมีพลังมากแค่ไหนแต่ความสำคัญของมันก็จางลงไปในชั่วไม่กี่วัน

แต่ประสบการณ์ต่อ1ไปนี้สิครับมีพลังมากเลียจนไม่มีวันลบเลือนไปจากความทรงจำได้เลยตอนที่ผมเข้าไปอยู่ตึกใหม่ๆ ช่วงลองลามอาทิตย์แรก ผมตั้งใจไว้เลยว่าจะทำตัวสุภาพต่อเพื่อนบ้านข้างเคียงและกับพนักงานในตึกทุกคน พนักงานที่ตึกนี้มีกันอยู่ไม่กี่คน รู้เลยว่าตัวเองจะต้องปะหน้าพวกเขาทุกวันไปอีกนานทีเดียวหญิงสาวเชื้อสายสเปนซื่อคาร์เมนเป็นคนนั่งหน้าโต๊ะต้อนรับเธอเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัว ไม่ใช่ว่าเธอบึ้งตึงหยาบคายนะครับแต่ไม่สนใจใครเลยก็ว่าได้ เหมือนชอบกันตัวออกห่างจากทุกคนผมมักพูดจาทักทายและซมเธอแทบทุกบ่ายเลย เธอแทบไม่เคยทักตอบ แต่ผมก็พยายามของผมต่อไป อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่า   


                                         
วิธีไล่หนู