วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

6 ขั้นตอนที่ไล่หนูอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ

๑. ขอร้องอย่าช่วยกันซํ้าเติมให้คนไทยเพิ่มกำลังของมิจฉาทิฏฐิด้วยกลยุทธ์การล่อหลอกให้ตอบปัญหา บัตรชิงโชค จับสลาก กดปมลด แจก แจกแถม ชื้อก่อนผ่อนทีหลัง ทั้งหมดนี้คือรากเหง้าแห่งโรคระบาดทางจิต ที่จะก่อความเสื่อมให้สังคมและโลกอย่างถึงที่สุด๒. ขอร้องการโฆษณาที,ล่อลวงเกินจริง ใช้จิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาหมู่ โดยอาศัยจุดอ่อนของคนในชุมชน และจุดอ่อนของชนชั้นบรรยากาศของลังคม วงจรไล่หนู ผู้บริหารของไทยน่าจะปราบโฆษณาทุกรูปแบบให้ลดดีกรีการล่อหลอกลงบ้าง๓. จัดวิเคราะห์จิตวิทยาชุมชน เหตุใดคนไทยจึงตื่นข่าวเกินจริงทำไมลังคมจึงขาดเสถียรภาพทางจิตวิญญาณ๔. ช่วยสนับสนุน่ให้มีการเขียนบทละคร ที'พระเอกและนางเอกเป็นคนทำงาน เป็นคนที่ไม่เห็นแก่การกิน กาม เกียรติ เป็นคนไต้ดีมีสุขเพราะเมตตา วิธีไล่หนู  กรุณา มุทิตา อุเบกขาบ้าง ไม่ใช่ใช่โครงสร้างของเศรษฐ ไฟฟ้าไล่หนู ศาสตร์ฤนยมกระแสหลักหลักการพุทธธรรมสูงสุด ที่ไม่มีในศาสนาอื่น คือ หลักทางส่ายกลาง คนไทยรู้จักกันในนามของมรรคมีองค์แปด ทางสายกลางคือความจำเปีนอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักปรับใซในโลกของสมมติบัญญต อุปมาดังกินข้าวและบะหมี่สำเร็จรูปมากขนาดไหน ไม่ทำให้การกินกลายเป็นกินอาหารขยะ นํ้าดื่มสะอาดแค่ไหนจึงจะไม่ลดภูมิต้านทานของมนุษย์ อากาศบริสุทธแค่ไหนจึงทำไหไม่เกิดอากาศเป็นพิษ (บริสุทธิ้มากยิ่งเป็นพิษมาก ต้องเข้าใจสมดุลของธรรมชาติ)แฟรน'ไชซ์'ทางความคิด หรือการทำตามกันจนเป็นแฟชั่นนั้นแค่ไหนพอดีเป็นทางสายกลาง ให้เหลือเอกลักษณ์ของพุทธบริษัทที่รู้จักลันโดษบ้าง ไล่หนูในบ้าน สันโดษในการบริหารการจัดการ จัดมหกรรมวิชาการการกีฬา การดนตรี ฯลฯ แค่ไหนพอดีกับความเป็นไทย ไม่ใช่แข่งกันฟุมเหืเอย สุรุ่ยสุร่าย อุณหภูมิของจนเกินพอดีไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง๑. การแข่งข้นและการร่วมมือกัน แค่ไหนที่เรียกว่า กำลังดีที่ไม่ทำให้เสียสมดุลของกายและจิตวิญญาณ ควรเรียกร้องค่านิยมแห่งความพอดีให้เป็นเอกลักษณ์ เป็นปรัชญาของการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ ความพอดีเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่เป็นสากล เมื่อไรที่มีสติปัญญา เครื่องไล่หนูราคาถูก มนุษย์จะรู้จักความพอดีไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ความพอดีนี้ต้องการกัลยาณมิตรคอยชี้นำ ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มกำลังจะสุดโต่งไปทางใด๒. จัดภาพลักษณ์ และภาพพจน้1ห้พอดีกับเนื้อ'ใน พอดีกับเนื้องาน และพอดีกับความจริงบ้าง ไม่ใช่ดัดต่อสร้างภาพเพื่อผลทาง

เครื่องไล่หนูในรถยนต์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อยากสร้างเครื่องไล่หนู ควรทำอย่างไรบ้าง

“อ้าวแล้วอาเปียกของแกก็เจ้าชู้อยู่ไม่ใช่เหรอ? ถึงได้
มาเอาแกเนี่ย แล้วเขาไม่สงสัยแกเหรอวะ”
“ถามนิดเตะ  ...พี่นีเนี่ยเขาเป็นอะไรสับแกว่ะ?”คนที่ถูก
ถามเงียบไปแปับหนึ่งก่อนตอบ เป็นน้าวะ
คำว่าเป็นน้า ทำให้ดิฉันพอประมวลความได้ว่าหนูน้อย
คนนี้แอบเอาผัวน้ามาทำเป็นผัวตัวเองเสียแล้ว หลังจากที่
เธอพูดจบดิฉันคิดว่าเพี่อนของเธอก็คงตกใจไม่น้อยไปกว่า
ดิฉันที่เพี่อนของตัวเองแย่งได้แม้แต่ผัวของน้าตัวเอง แต่
ผิดคาดค่ะสิ่งที่ดิฉันได้ยินต่อมาและรอลุ้นก็คือ
“ถามจริง เป็นน้าเนึ่ยนะ?”เธอทำเสียงสูงอย่างตกใจ ใน
ใจ ดิฉันคิดว่าเธอคงต้องออกปากว่ากล่าวหรือเตือนการ
กระทำที่ไม่ดีของเพี่อนอย่างแน่นอน แต่แล้วหลังจากที่เธอ
ทำสีหน้าเครื่องไล่หนูสีขาวแปลกใจและตะลึงลันแล้วเธอก็หันมาบอกเพื่อน
อย่างภูมิใจ“จริงเดะ....โคตรเจ๋งเลยว่ะ” เธอว่าเสียงตังขณะที่เจ้าของ
เรื่องรีบยกมือห้ามไม่ให้เธอปล่อยเสียงตังไปมากกว่านี้
ดิฉันฟังอยู่ยิ่งตะลังลันเข้าไปใหญ่ ไม่เข้าใจ และสับสน
ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาคิดอะไรสัน
และทำไมกล้าที่จะพูดเรื่องที่ต้องปกปีดเสียตังขนาดนั้น
หรือ เรื่องจริยธรรมจะไม่มืในสังคนนี้เสียแล้ว หลานสาว
แย่งผัวของน้าแท้ๆ ขณะที่ผัวน้าที่เธอเรียกว่าอาก็ดูจะเลว
พอสมควรที่หากินอะไรใกล้ตัวปานนั้น ที่สำคัญเด็กก็ไม่ได้
คิดว่าจะจริงจังอะไรสับเขามากนัก หลายสิ่งหลายอย่างส่อ ให้เห็นแค่ว่าเธอต้องการแค่เงินเท่านั้นส่วนเรื่องบนเตียงไล่หนูบนฝ้าเป็นผลพลอยได้ระหว่างที่รถวิ่งอยู่เธอทั้งสองยังคุยเรืองนันอย่างออกรส
ดิฉันได้ยินแม้แต่ว่าเพื่อนเธอถามว่า แล้วผัวของเอ็งรู้หรือ
เปล่า ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้ “ราคาเครื่องไล่หนูเรื่องอะไรให้รู้ ถ้ารู้แ_งก็ทิ้งกูซิ”
นี่ละคะ ที่เขาว่า บนรถตู้นั้นหากว่าเราไม่ปีดโลกปีดหู
ปีดตาเสียเกินไปบางครั้งเราอาจจะเห็นอะไรที่มันล่อแหลม
และ,น่าสนใจอย่างนี้นี่เอง
อย่างที่ว่าแต่ต้นนะคะว่ารถตู้คือแหล่งเรียนรู้ชั้นดี
หลังจากวันนั้นท่าให้ดิฉันรู้และเข้าใจว่า สังคมวันนี้มัน
มีบ้ญหาซับซ้อนมากเสียจนน่าเป็นห่วงจริง ๆ
แถมก่อนที่พวกเธอทั้งสองคนจะลงจากรถดิฉันเห็นเธอ
พยายามนัดสถานที่ลับอาของเธออีกครั้ง บอกตามตรงนะ
คะถ้าหากว่าดิฉันรู้จักน้าของเด็กคนนี้ดิฉันอยากกระโดด
ลงไปไล่หนูในรถยนต์ตบและแจ้งข่าวดีนี้ให้ลับน้าเธอได้รู้เสียจริง อย่าง
น้อยกิถือเสียว่าช่วยเหลือไม่ให้สังคมมันเหลวแหลกไปกว่านี้วิธีกำจัดหนู


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การกำจัดหนูในบ้าน ด้วยเทคนิคเฉพาะ

รอยการข่มขืนที่ รพ.ปทุมธานี พร้อมจัดชุดสืบสวนออก ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรายนี้ต่อมาเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ประพันธ์ พานิคม ผบก.ภ. จ.ปทุมธานี สั่งการให้ ร.ต.อ.สนอง พาสัญจร รอง สวป.หน.ชุดสืบสวน สภ.ต.สวนพริกไทย นำกำลังติดตาม จับกุมโชเฟอร์หื่นกาม รายนี้ โดยไปดักซุ่มบริเวณท่ารถ ย่านมีนบุรี กทม. พบรถดันดังกล่าว มีนายสุเทพ หรืออุ๋ย บุญสม อายุ 25 ปี บ้านเดิมอยู่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี กำลังขับรถรับผู้โดยสารเต็มดันเพื่อไปส่งที่สถานีขนส่ง หมอชิตใหม่ จึงติดตามไปจับกุมไต้โดยละม่อมขณะจับกุมนายสุเทพท่าหน้าตายพร้อมปฏิเสธไม่ทราบ เรื่อง หญิงสาวถูกข่มขืน จึงนำตัวไปสอบสวนที่ บช.ภ.1 โดย มี พล.ต.ท. เอก อังสวานนท์ ผบซ.ภ.1 พล.ต.ต.ชนินทร์ ปรีชาหาญ รอง ผบซ.ภ.1 พ.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธ์ รอง ผบก. อก.ภ.1 (รรท.รอง ผบก.ศสส.ภ.1) ร่วมสอบปากคำขณะเดียวกันไต้นำตัวน.ส.ดาวผู้เสียหายมาชี้ตัวและ ยืนยันว่านายสุเทพเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืนและชิงทรัพย์ ของตน หลังพยานชี้ตัวนายสุเทพก็ยอมจำนนด้วยหลักฐาน และยอมรับสารภาพนิวเคลียสจากนั้นนำตัวไปตรวจค้นรถตู้ พบโทรศัพท์ มือถือของผู้เสียหายที่ซิงไปซุกซ่อนไว้ในช่องเปีดปีดสวิตซ์ แอร์บนหลังคารถขณะเดียวกันไต้สอบปากคำเพิ่มเดิมนายสุเทพให้การว่า ก่อนก่อเหตุไต้ดื่มเบียร์ไป 1 ขวด กับ 2กับดักหนูกระบ้อง ขณะ กำลังจะขับรถกลับบ้าน เห็นผ้เสียหายยืนรอที่ป้ายรถประจำรถถู้ขพาภัยทาง จึงได้จอดรับ ในช่วงนั้นเกิดอารมณ์เปลี่ยวจึงขับพา ไปใช้กำลังปลุกปลํ้าข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ 2 ครั้ง ในที่ เกิดเหตุก่อนปล่อยเหยื่อทิ้งไว้ช้างทาง จากนั้นขับรถกลับ มานอนบ้านกระทั่งเช้าจึงออกมาวิ่งรถรับผู้โดยสารตามปกติ กระทั่งถูกจับกุมลังกล่าวด้าน พล.ต.ท.เอก อังสวานนท์ ผบช.ภ.1 กล่าวว่า การ จับกุมครั้งนี้เนื่องจากผู้เสียหายมีสติและจดจำทะเบียนรถได้ ทำให้ จำหน่ายเครื่องไล่หนูเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้เร็วขึ้น และชุดสืบสวนของ สภ.ต.สวน พริกไทยติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ สอบสวนผู้ ต้องหายอมรับสารภาพ คาดว่าน่าจะเคยก่อเหตุในลักษณะ นี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ผู้เสียหายอับอายไม่กล้าแจ้งความ ทำให้ย่ามใจก่อเหตุขึ้นอีก หากผู้เสียหาย รายใดเคย ประสบเหตุในลักษณะนี้ขอให้มาดูลัวผู้ต้องหา และแจ้งความ ตำเนินคดีที่ สภ.ต.สวนพริกไทย


เครื่องไล่หนูและแมลง

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เรืองของหนู ไม่แน่ไม่นอน เพราะอาจนำอันตรายมาสู่คนได้

เรียง จัดเวลา ติดต่อ เรียกหา พิจารณา ยินยอม โอนอ่อน หรือแม้แต่ ปะทะปะทัง บ่ายเบี่ยง แก้ปัญหา หาทางออก รับใช้ รองรับอารมณ์ อนาทร ร้อนใจ ห่วงใย ทั้งของนาย ของเพื่อนร่วมงาน ผู้ติดต่อขอพบ และแม้ กระทั่งเรื่องราวส่วนตัวของครอบครัวนายใช่แน่ กำจัดหนูเธอคือเลขานุการของคนที่เรียกได้ว่าระดับบิ๊กบอส เธอจัดอยู่ในทำเนียบของผู้หญิงที่ “ลุคกิ้งกู๊ด" เข้าขั้นสวยทีเดียวแหละเสียงมีกังวาน และสำเนียงของผู้ที่มีการศึกษา การแต่งเนื้อแต่งตัว สีสัน เมกอัพ หน้าตา บ่งบอกถึงรสนิยมและ ภูมิปัญญาการวางตัว รอยยิ้ม นื้าเสียง คำพูด อากัปกิริยา แม้แต่ท่วงท่า ดูจะเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เหมือนเนื้อหาของบทเพลง กับท่วงทำนอง ที่กลมกลืนลื่นไหลอย่างสวยงามเธอเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงงานของเธอ ทั้งอินและรักในการทำหน้าที่ นี้ ฟ้ามองเธอทำแล้วราวกับว่าเธอให้มันได้อย่างสุดหัวใจนายอันเป็นที่เคารพและนับถือของเธอ  เครื่องไล่หนูราคา ไม่สามารถปิดบังตัวจริง ที่บางครั้งปกปิดไว้ด้วยความเกรี้ยวกราด แปรปรวน อารมณ์เสียเอ็ดตะโร หรือท่วงทีที่เบื่อหน่าย ความเงียบสงบ กลับไม่เห็นสีหน้าบ่งบอกอะไรของ นายเธอรู้จักนายของเธอดีว่าเป็นอย่างไร เธอเข้าใจ และรับได้ทุกสถานการณ์เธอรู้แม้กระทั่งว่าสมุนไพรไล่หนู  เมื่อไรที่นายอยู่ภายใต้ความกดดัน ที่นายจะ แสดงออกหรือไม่กับเรื่องแบบไหน หรือไม่แสดงอะไรเลยกับเรื่องแบบ ไหน แม้ว่าบางครั้งเธอก็มีทั้งถูกและผิดจากการคาดคะเนในการแสดงออกแต่ละครั้งของนาย ที่ดู'ว่าเจ้าอารมณ์ ดุด่าหรือว่า กล่าวใครก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นจริงของนายนั้น พื้นฐานจิตใจที่ดีมีเมตตากรุณา แถมยังขี้เกรงใจคนด้วยซํ้าเธอรู้แม้กระทั่ง'ว่า ภาระอะไรที่อยู่บนบ่าทั้งสองข้างของนาย มัน หนักหนาสาหัสเพียงไหน และเพราะอะไรที่นายต้องแบกมันไว้คนเดียว ด้วยสิงที่เธอรู้และเข้าใจ เธอจึงทำทุกอย่าง ไม่ว่าจะเกิดผลใด ๆ กับ วงจรไล่หนู เธอที่จะสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของนาย เท่าที่อำนาจในมือของเธอ ในตำแหน่งเลขาฯ พอจะทำได้แม้กระทั่งความเข้าใจในตัวเธอที่คนอื่นมีจะเป็นผลลบก็ตาม เธอ ก็ไม่แคร์กับคำพูด กับการแสดงออก การต่อว่า คำติฉินนินทาว่าร้าย เธอ ยอม-รับมัน'ได้ เพื่อจุดมุ่งหมายเดียว เพื่อนายของเธอ ดีวันแอนด๎โอนลี่บอส แน่นอน นายของเธอเป็นคนมีซื่อเสียงระดับประเทศ เพื่อนฝูง คนรู้จักมากมายในทุกแขนง

เครื่องไล่หนู 


วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เสริมสร้างวงจรแผ่นไฟฟ้า เพื่อกำจัดนกไม่ให้มาทำลายสวนหย่อม 3

คุณจะทำอย่างไรเมอไม่ได้รับความยุติธรรม เซ่นในด้านการปฏิบัติต่อ ไม่ได้สิงรควรจะได้ คุณจะทำอย่างไร คุณจะยังรักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตร  กับคนเหล่านั้นอยู่อีก หริอว่าจะพยายามที่จะให้อภัยลิมความโกรธและความ ขมขื่นทั้งหมด หริอว่าคุณจะเพียงแต่พูดกับตัวเองว่า “ฉันอยากเปีนคนที' เปีนมิตร เปีนคนมีเพื่อนฝูงใม่อยากจะเกลียดใครเพราะความไม่ยุติธรรม ไม่อยากจะให้ความขมขื่นและความโกรธทำให้ฉันเจ็บซํ้า เหมือนแผล ที'กลัดหนอง แด'หากฉันให้อภัยและลืม กำจัดนกไฟฟ้า  ปัญหาที่จะเกิดก็คือฉันก็จะยัง ไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ดีหริอว่าคุณจะรู้สิกอย่างนี้ นั้นคิอรู้สีกว่าวิธีเดียวที่จะแกับัญหาก็คิอ เก็บความขมขื่นความโกรธและความไม่ชอบเอาไว้เพีอป๋องกันตัวเองจากความ อยุติธรรม หากคุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลย เพราะการแก้แค้นและความ สัมพันธ์ที่ซ่อนเงอนนี้จะทำให้คุณเจ็บปวดมากกว่าการที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณ อย่างไม่ยุติธรรม และข้อสำคัญการกระทำนี้ไม่แกับัญหาอะไรเลยหากคุณหยุดคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมสักครู, ข้าพเจ้าคิดว่าคุณจะ ตระหนักว่าความยุติธรรมที่แท้จริงตั้งอยู่บนกฎของความรัก หากเราสามารถ ปรับตัวเองให้เย้ากับกฎของความรักได้มากเท่าไร เราก็จะม๊ความยุติธรรม ในรวิตของเรามากเท่านั้น และหากเราแน่ใจว่าเราสามารถท่าจิตใจของเรา อุปกรณ์ไล่นก ให้บริสุฑธิ้ปราศจากความขมขึ๋นและความโกรธได้มากเท่าไร เราก็จะรู้จัก ตัวเรามากเท่านั้น และเราก็จะรู้จักเอกลักษณ์ที่ดีของเราได้ดีขึ้นเท่านั้น เช่น  ไล่นกพิราบ เดียวกันกับความจริงที่ว่ายิ่งเราสามารถส่งความรักและการให้อภัยแก่ผู้อึ๋น ได้มากเท่าไร เราจะรู้ลีกว่าเรามีพลังภายในตัวของเรามากขึ้นเท่านั้นคุณคงเห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คิอการเก็บความโกรธ ความเกลียด การปฏิเสธที่จะให้อภัยนั้นเท่ากับเราท่าให้พลังภายในตัวของเราเลียไป นอก จากนี้ยังท่าให้เราสูญเลียคุณสมบัติในการสร้างสรรค์ของเราเอง สูญเลีย ความสุขและสูญเลียใจที่สงบ ยิ่งเป็นการสูญเลียที่มากกว่าความไม่ยุติธรรม ที่เราได้รับมาก สมมุติว่าคุณคิดถีงความไม่ยุติธรรมในแง่การเงินแล้วคุณพูด ว่า “ความอยุติธรรมนี่ราคาลีบดอลล่าร์ แต่ความเกลียดและความโกรธ เครื่องไล่นกราคาถูก  จะทำให้ฉันเจ็บปวดเหมือนแผลที'กลัดหนองซึ่งราคาแพงถึงพันดอลล่าร์หากเรึ๋องนี้เป็นการค้าคุณจะเป็นผู้ขาดทุนใช่ไหม คุณจะพบว่าหาก คุณสามารถท่าตัวให้เหนิอความไม่ยุติธรรมจะได้รับพลังภายในมากกว่า  คลื่นความถี่ไล่นก ผลที่ได้รับจากความไม่ยุติธรรม ลองคิดดูลี หากคุณท่าตัวให้เหนีอความ อยุติธรรม หากคุณสามารถมีก่าลังพอที่จะพูดว่า “ใม่เปีนใร ฉันจะให้อภัย และลืม คุณจะเจริญเติบโตมากกว่า มีอำนาจมากกว่า มีพลังมากกว่าลีง ที่ได้รับจากความอยุติธรรมเลียอีก


                                         
เครื่องไล่นก

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลูกเหม็นดับกลิ่นห้องน้ำ สามารถไล่หนูได้ ตอนที่ 2 กลายเป็นทาสเนื่องจากความอยุติธรรม แต่ซายคนนี้เป็นคนเดียวที่ซั่วร้าย โปรดปล่อยเซาให้เป็นอิสระเสีย เพราะเซาจะทำให้คนดีคนอื่น ๆ ต้อง กลายเป็นคนชั่วร้ายใปต้วย” แล้วชายที่สารภาพผิดก็ได้รับการปล่อยให้ เป็นอิสระและได้รับการให้อภัย ในขณะที่นักโทษหริอทาสคนอื่น ๆ ที่พยายาม ทาข้อแก้ตัวให้ตัวเองต้อปึกลับ เครื่องไล่หนูสีขาว ไปเป็นทาสแจวเรีอตามเดิมเรื่องที่เล่ามานี้เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะสิง'ที่ เกิดขี้นในรวิตของเราก็คล้ายกับเรื่องนี้ นั่นคิอเราตัดสินใจผิดแล้วเราก็พยายาม ที่จะยกโทษให้ตัวเองตลอดชีวิต แทนที่จะยอมรับว่าเราผิดพลาดไป มันก็แค่ นั่นเอง แต่เรากลับไปตำหนิติเตียนคนอื่น ๆ แค่นั่นยังไม่พอ ยังตำหนิสิงอื่น ๆ เซ่น พฤติการณ์และโอกาส แทนที่จะยอมรับว่า “ฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีเตาอบไมโครเวฟแบบอำนาจในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนเดียวที'มีอำนาจเด็ดขาดในกระบวน การความคิด ลี่งที'ฉันคิดทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ อยู่ตรงนี้ในขณะนี้ ฉัน รับผิดชอบความคิดซองฉันเอง หากฉันเปลี่ยนแปลงความคิด ฉันจะ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไต้” ใครก็ตามที่ได้พบสัจธรรมข้อนี้ จะ เป็นอิสระจากการเป็นทาสที่ต้องทำงานในเรีอแจว และจะเป็นอิสระที่จะ ดำเนินชีวิตร่งเป็นยองเราตลอดไปลองหันกลับไปสัารวจชีวิตของคุณบ้าง ติดตั้งเครื่องไล่หนู  จงยอมรับความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น จของกระบวนการที่ดำเนินอยู่ หัดที่จะยกโทษให้ตัวเองและหัดที่จะรักตัวเองแม้ว่าจะ ทำผิด ยอมรับความผิด เครื่องไล่หนูบนฝ้า  ให้อภัยตัวเองที่ทำผิด หากคุณรักตัวเองแม้ได้ทำผิด คุณจะได้รับการให้อภัยจากชีวิต คุณจะเป็นอิสระที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่คุณควร จะอยู่ จะอยู่ด้วยความสุขสงบพร้อมด้วยพลานามัยที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์ นี้จะต้องเรื่มด้วยการมีความรับผิดชอบในอดีต นัจจุบันและอนาคตมีหนังล้อสักเล่มอยู่ใกล้ๆ ตรงที่คุณนั่งหริอยินอยู่ไหม หากมีลองหยิบ หนังล้อเล่มนั่นขึ้นมา จะเป็นหนังล้ออะไรก็ได้ เพียงแต่หยิบขี้นมาและมองดู แล้วก็มองดูใหม่อีกครั้งหนั่ง พยายามมองจากฑิศที่แตกต่างจากครั้งแรก เรา ลองมาสมมุติกันว่าหนังล้อเล่มที่คุณถีออยู่ในมีอถูกคลื่นชัดไปตกอยู่ที่ชายนั่ง ของเกาะที่ห่างไกลแห่งหนั่ง เกาะแห่งนี้มีซาวพื้นเมีองุที่เฉลียวฉลาดและมี การพัฒนาทางวัฒนธรรม แต่ไม่มีตัวอักษรใช้อะไรจะเกิดขึ้น ชาวเกาะคงจะหยิบหนังล้อขี้นมาแล้วก็มองดูกระดาษ ที่ได้รับการผลิตอย่างสวยงาม จะมองดูการพิมพ์หินหริอตัวพีมพัในหนังล้อ และเห็นตัวอักษรที่มีรูปร่างต่าง ๆ ว่าดูสับสน พวกเขาอาจจะคิดว่านั่นเป็น แบบอย่างหนั่งของคิลปะที่น่าสนใจ  กำจัดหนูในครัว และคงจะประทับใจอย่างมากอย่างไม่ ต้องสงสัยหากจะถามว่าพวกเขาเข้าใจหนังล้อเล่มนี้ไหม จะได้ประโยซนั่อย่าง แท้จริงจากหนังล้อไหม ข้าพเจ้าคิดว่าไม่กระดาษและหมีกเป็นเพียงส่วน นัอยนัดเมอเทียบกับสาระสำคัญของหนังล้อ ตัวหนังล้อเองอยู่ในมีติที่สูงกว่านี้ นั่นคิอมีติของความคิด


เครื่องไล่หนู