วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ใครจะรู้ว่า ใบมะกรูด ก็สามารถไล่หนูได้ ไม่ต่างจากเครื่องไล่หนูเลย ตอนที่ 2
ธุรกิจ และขนาดขององค์กร ผมเข้าใจว่างบรายจ่าย ที่จะนำเอาซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ มาใช้งาน ในช่วงนี้จะถูกกว่ารายจ่ายเมื่อปี 1996 - 1997 พอสมควร เนื่อง'จากมีผู้รู้ และมีจำนวนบริษัทที่ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานมากขึ้นอีกทั้งมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างมากหากท่านต้องการจะลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่องการนำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการมาใช้ ท่านควรจะคำนึงถึงทำความรู้จักกับซอฟท์แวร์แบบบูรณาการที่ท่านสนใจให้ดี และมากพอ โดยหาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคล้ายๆกับของท่าน  วิธีไล่หนู ถามประสบการณ์ของเขา เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่าย และเรื่องอื่นๆ เช่น ระยะเวลา และจำนวนบุคคลากรที่ต้องการหาข้อบูลจากบริษัทที่ขายซอฟท์แวร์ และจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีอยู่ในท้องตลาด เชิญให้เขามาช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตกัณฑ์(รับรองว่าบริษัทที่ขายซอฟท์แวร์จะพูดเฉพาะข้อดีเป็นส่วนใหญ่ข้อเสียอาจพอมีบ้าง แต่จะพูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนซอฟท์แวร์ของคู่แข่งนั้น ช่างไปรู้ถึงข้อเสียของเขามากมาย)   ขอรายซื่อลูกค้าอ้างอิง (อย่าลืมจดรายซื่อเอาไว้ให้หมด นะครับ)เพราะคุณจะต้องใช้ติดต่อสอบถาม จะได้รับข้อมูลดีๆ หลายเรื่องผมเคยใช้รายชื่อลูกค้าเหล่านั้นแล้วติดต่อกลับ

ปรากฏว่าลูกค้าที่อยู่ในรายชื่ออ้างอิง บางรายเขาใช้ซอฟท์แวร์ของคู่แข่งบางรายบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกของใคร เพียงแค่เชิญให้มาพูดให้ฟังเท่านั้น บางรายบอกว่าใช้แล้วมีปัญหาตรงนี้ตรงนั้น  สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวซอฟท์แวร์ ได้แก่ ค่าสิฃสิทธิ้ที่คุณต้องจ่ายว่าเป็นอย่างไร (ต่อผู้ใช้'งานต่อปี) หากใช้ซอฟท์แวร์ไปแล้วมีการเปลี่ยน version ใหม่  โรคฉี่หนู ควรทราบว่าจะมีการ support ให้กับ versionเก่าอีกกี่ปี ค่า upgrade เป็น version ใหม่ คิดค่าใช้จ่ายกันอย่างไรระบบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของ รัคุณนัน มีราคาเท่าไหร่ หากในอนาคตต้องการขยายเครอข่ายเพีมขนจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ระบบสนับสนุน (back up system) เป็นอย่างไรหลังจากมีข้อมูลมากเพียงพอ และได้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดแล้ว ขอให้ท่านและทีมงานช่วยกันตัดสินใจ เพราะไม่มีใครจะรู้ธุรกิจของท่านดีไปกว่าตัวท่านเองครับผมเห็นซอฟท์แวร์ของคนไทย ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีฟังซั่นดีๆและใช้งานได้ดีหลายตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟท์แวร์แบบตัวเดียวโดดๆ ไม่ใช่เป็นแบบบูรณาการ เช่น ใช้กับงานบัญชี งานซ่อมบำรุง งานวางแผนด้านการผลิต ผมอยากเห็นมีคนไทยจัดทำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการที่สามารถใช้งานได้ดี เพื่อที่จะมาสนับสนุนธุรกิจ
ของไทยในอนาคต ไม่รู้ว่าผมฝันไปหรือเปล่าผมขอเล่าต่อนะครับ...คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทข้ามชาติหลายแห่งมีการเชื่อมเครือข่ายระบบซอฟท์แวร์แบบบูรณาการระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท์นสมัย แล้วเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งในแต่ละโซนเช่น ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตก และรัฐใดรัฐหนึ่งในอเมริกา เป็น  ด้าน ฃองเอเชีย ยุโรป และทวีปอเมริกา (รวมอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้) ตามลำดับ ทั้งนี้จะแบ่งตาม[ครงสร้างการปริหารขององค์,กร และเลือกปร'ะเทศที่เขาเห็นว่า ผีความเหมาะลมที่จะลงทุนประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ เช่น ทำให้ทราบผลประกอบการไต้อย่างรวดเร็ว รู้ความต้องการของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของแต่ละประเทศในแต่ละโซน เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดหา และเจรจาต่อรองกับคู่ค้า ลดจำนวนพนักงานแผนก  สมุนไพรไล่หนู แผนกการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล ของแต่ละประเทศได้อย่างมโหฬาร ซึ่งก็หมายความว่า ลดต้นทุนขององค์กรนั่นเอง นอกจากนี้เขายังทราบว่า ผลิตภัณฑ์ใดผลิตที่ประเทศไหน จะมีต้นทุนตาที่สุด เขาก็จะย้ายฐานการผลิตไปผลิต ณ ที่ที่ผลิตของ1ได้ถูกสุด ยิ่งผลิตจำนวนมากขึ้นต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่ยิ่งลดลงอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สมัยใหม่ พวกเขาสามารถย่อโลกทั้งใบให้ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในอนาคตบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นอาจจะให้มีผู้วางแผนด้านการผลิตเหลืออยู่เพียงทีมเดียวทำงานอยู่ที่ประเทศเดียว แล้วจะสั่งการให้โรงงานที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทำหน้าที่เพียงผลิตตามแผนงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งก็จะสามารถลดหน่วยงานวางแผนการผลิตในแต่ละประเทศลงได้อีก  งานจัดซี้อ และ จัดหาปัจจุบันและในอนาคต การแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที,คุณอาจจะเป็นบริษัทดู่ค้ากับพวกเขา ในรูปของ supplier คุณควรทราบว่า บรรดาบริษัทข้ามชาติเขาวางกลยุทธ์ในการจัดชื้ออย่างไร...ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ ที่จะได้ริบทำการปรับตัว และหาวิธีการจัดการ ที่จะทำให้คุณยังคงได้ธุรกิจ และเป็นคู่ค้ากับพวกเขาต่อไป บรรดาบริษัทข้ามชาติมีกลยุทธ์ตังนี้

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น