วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ใครจะรู้ว่า ใบมะกรูด ก็สามารถไล่หนูได้ ไม่ต่างจากเครื่องไล่หนูเลย ตอนที่ 2
ธุรกิจ และขนาดขององค์กร ผมเข้าใจว่างบรายจ่าย ที่จะนำเอาซอฟท์แวร์แบบบูรณาการ มาใช้งาน ในช่วงนี้จะถูกกว่ารายจ่ายเมื่อปี 1996 - 1997 พอสมควร เนื่อง'จากมีผู้รู้ และมีจำนวนบริษัทที่ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานมากขึ้นอีกทั้งมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างมากหากท่านต้องการจะลงทุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเรื่องการนำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการมาใช้ ท่านควรจะคำนึงถึงทำความรู้จักกับซอฟท์แวร์แบบบูรณาการที่ท่านสนใจให้ดี และมากพอ โดยหาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจคล้ายๆกับของท่าน  วิธีไล่หนู ถามประสบการณ์ของเขา เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่าย และเรื่องอื่นๆ เช่น ระยะเวลา และจำนวนบุคคลากรที่ต้องการหาข้อบูลจากบริษัทที่ขายซอฟท์แวร์ และจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีอยู่ในท้องตลาด เชิญให้เขามาช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตกัณฑ์(รับรองว่าบริษัทที่ขายซอฟท์แวร์จะพูดเฉพาะข้อดีเป็นส่วนใหญ่ข้อเสียอาจพอมีบ้าง แต่จะพูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนซอฟท์แวร์ของคู่แข่งนั้น ช่างไปรู้ถึงข้อเสียของเขามากมาย)   ขอรายซื่อลูกค้าอ้างอิง (อย่าลืมจดรายซื่อเอาไว้ให้หมด นะครับ)เพราะคุณจะต้องใช้ติดต่อสอบถาม จะได้รับข้อมูลดีๆ หลายเรื่องผมเคยใช้รายชื่อลูกค้าเหล่านั้นแล้วติดต่อกลับ

ปรากฏว่าลูกค้าที่อยู่ในรายชื่ออ้างอิง บางรายเขาใช้ซอฟท์แวร์ของคู่แข่งบางรายบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกของใคร เพียงแค่เชิญให้มาพูดให้ฟังเท่านั้น บางรายบอกว่าใช้แล้วมีปัญหาตรงนี้ตรงนั้น  สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวซอฟท์แวร์ ได้แก่ ค่าสิฃสิทธิ้ที่คุณต้องจ่ายว่าเป็นอย่างไร (ต่อผู้ใช้'งานต่อปี) หากใช้ซอฟท์แวร์ไปแล้วมีการเปลี่ยน version ใหม่  โรคฉี่หนู ควรทราบว่าจะมีการ support ให้กับ versionเก่าอีกกี่ปี ค่า upgrade เป็น version ใหม่ คิดค่าใช้จ่ายกันอย่างไรระบบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของ รัคุณนัน มีราคาเท่าไหร่ หากในอนาคตต้องการขยายเครอข่ายเพีมขนจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ระบบสนับสนุน (back up system) เป็นอย่างไรหลังจากมีข้อมูลมากเพียงพอ และได้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดแล้ว ขอให้ท่านและทีมงานช่วยกันตัดสินใจ เพราะไม่มีใครจะรู้ธุรกิจของท่านดีไปกว่าตัวท่านเองครับผมเห็นซอฟท์แวร์ของคนไทย ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีฟังซั่นดีๆและใช้งานได้ดีหลายตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟท์แวร์แบบตัวเดียวโดดๆ ไม่ใช่เป็นแบบบูรณาการ เช่น ใช้กับงานบัญชี งานซ่อมบำรุง งานวางแผนด้านการผลิต ผมอยากเห็นมีคนไทยจัดทำซอฟท์แวร์แบบบูรณาการที่สามารถใช้งานได้ดี เพื่อที่จะมาสนับสนุนธุรกิจ
ของไทยในอนาคต ไม่รู้ว่าผมฝันไปหรือเปล่าผมขอเล่าต่อนะครับ...คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทข้ามชาติหลายแห่งมีการเชื่อมเครือข่ายระบบซอฟท์แวร์แบบบูรณาการระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท์นสมัย แล้วเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งในแต่ละโซนเช่น ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตก และรัฐใดรัฐหนึ่งในอเมริกา เป็น  ด้าน ฃองเอเชีย ยุโรป และทวีปอเมริกา (รวมอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้) ตามลำดับ ทั้งนี้จะแบ่งตาม[ครงสร้างการปริหารขององค์,กร และเลือกปร'ะเทศที่เขาเห็นว่า ผีความเหมาะลมที่จะลงทุนประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ เช่น ทำให้ทราบผลประกอบการไต้อย่างรวดเร็ว รู้ความต้องการของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของแต่ละประเทศในแต่ละโซน เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดหา และเจรจาต่อรองกับคู่ค้า ลดจำนวนพนักงานแผนก  สมุนไพรไล่หนู แผนกการเงิน แผนกทรัพยากรบุคคล ของแต่ละประเทศได้อย่างมโหฬาร ซึ่งก็หมายความว่า ลดต้นทุนขององค์กรนั่นเอง นอกจากนี้เขายังทราบว่า ผลิตภัณฑ์ใดผลิตที่ประเทศไหน จะมีต้นทุนตาที่สุด เขาก็จะย้ายฐานการผลิตไปผลิต ณ ที่ที่ผลิตของ1ได้ถูกสุด ยิ่งผลิตจำนวนมากขึ้นต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่ยิ่งลดลงอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สมัยใหม่ พวกเขาสามารถย่อโลกทั้งใบให้ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ในอนาคตบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นอาจจะให้มีผู้วางแผนด้านการผลิตเหลืออยู่เพียงทีมเดียวทำงานอยู่ที่ประเทศเดียว แล้วจะสั่งการให้โรงงานที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทำหน้าที่เพียงผลิตตามแผนงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งก็จะสามารถลดหน่วยงานวางแผนการผลิตในแต่ละประเทศลงได้อีก  งานจัดซี้อ และ จัดหาปัจจุบันและในอนาคต การแข่งขันในการประกอบธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที,คุณอาจจะเป็นบริษัทดู่ค้ากับพวกเขา ในรูปของ supplier คุณควรทราบว่า บรรดาบริษัทข้ามชาติเขาวางกลยุทธ์ในการจัดชื้ออย่างไร...ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณ ที่จะได้ริบทำการปรับตัว และหาวิธีการจัดการ ที่จะทำให้คุณยังคงได้ธุรกิจ และเป็นคู่ค้ากับพวกเขาต่อไป บรรดาบริษัทข้ามชาติมีกลยุทธ์ตังนี้

เครื่องไล่หนู

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บุฝ้าอย่างไรไม่ให้หนูเข้า ตอนที่ 2


สิ่งใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้น สิ่งเก่าๆ ค่อยๆ หายไป แต่  ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งเดียวกันสสารต้นแบบไม่มีวันหมด จักรวาลก็ถูกสร้างขึ้นมาจากสสารต้นแบบ แต่มันก็ยังไม่หมด ช่องว่างในจักรวาลตลอดและระหว่างจักรวาลมีสสารต้นแบบ แทรกซึมอยู่เต็มไปหมด และด้วยสสารนี้ จะสร้างจักรวาลขึ้นมาอีกหมื่นครั้งก็ได้ และมันก็ไม่มีวันหมดไปอยู่ดีสสารด้นแบบที่จะทำให้รวยไม่มีจันหมดดังนั้นจึงไม่มีใครต้องจนเพราะธรรมชาติขาดแคลนหรอมีไม่เพียงพอที่จะแบ่งปันธรรมชาติเป็นคลังของความรั้ารวย เครื่องมือนี้ไม่มีวันหมด สสารต้นแบบมีพลังในการสร้างและก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอถ้าวัสดุก่อสร้างหมดไป มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าที่ดินไม่เพียงพอให้เพาะปลูก มันก็จะถูกสร้างขึนมาใหม่ถ้าเงินทองหมดไปจากโลกนี้ และเรายังจำเป็นต้องใช้ มันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากสสารต้นแบบij  สสารนตอบสนองความต้องการของคน  วิธีไล่หนู มันจะไม่ปล่อยให้เราต้องอยู่อย่างขาดแคลน และนี่คือเรื่องจริงสำหรับทุกคนสสารนี้มีสติปัญญา มีความคิด มีชีวิตจิตใจ และก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้เพิ่มพูนปัญญาและแสดงออกได้มากขึ้น จักรวาลถูกสร้างขึ้นมาเพราะสสารซึ่งมีชีวิตจิตใจนี้ต้องการแสดงตัวตนออกมาให้เต็มที่มากขึ้นจักรวาลเองก็มีชีวิตจิตใจและสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลาธรรมชาติเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าของชีวิต  กำจัดหนู ตังนั้นอะไรก็ตามที่ช่วยให้ชีวิตมีความสุขก็ถูกจัด  เตรยมไว้ไห้อย่างพอเพียงแล้ว ไม่มีวันจะขาดแคลนได้นอกจากว่าพระเจ้าจะทรงทำลายผลงานของพระองค์เองถาวัสดุก่อสรางหมดไป มันก็จะถูกสร้างฃึ้นมาใหม่ รารที่ดินไม่เพียงพอให้เพาะปลูก มันก็จะถูกสร้างฃึ้นมาใหม่จำไว้ว่า คุณจะไม่ยากจนเพราะขาดแคลนเครื่องมือของความรารวย และหนังสือเล่มนี้จะพิสูจน์ให้คุณได้เห็น.๗๒กฎข้อแรกส่กวาบรารวยวามคิดเป็นพลังเพียงอย่างเดียวที่จะสร้างความรํ่ารวยขึ้นมาจากสสารต้นแบบได้ สสารที่สร้างทุกอย่างขึ้นมานี้มีความคิด และความคิดนี้เองที่สร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาสสารต้นแบบทำงานตามความคิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นในธรรมชาติก็คือการแสดงออกทางความคิดของสสารต้นแบบ ถ้ามันคิดถึงอะไร มันก็จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาและนั่นเป็นวิธีที่สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้น เราอยู่ในโลกของ  ความคิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งความคิดความคิด เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของจักรวาลแสดงออก ผ่านสสารต้นแบบซึ่งทำงานโดยใช้ความคิดนั้น แล้วสร้างระบอบจักรวาลขึ้นมา คิดถึงการหมุนรอบตัวของโลกและดวงอาทิตย์แล้วสร้างมันขึ้น คิดถึงต้นโอ๊กซึ่งค่อยๆเติบใหญ่แล้วสร้างมันขึ้น แม้ว่าอาจ  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ราคา  ต้องใช้เวลานานนับร้อยปีก็ตาม ในการสร้างนั้น สสารต้นแบบจะทำงานไปตามเล้นทางที่ถูกวางเอาไว้ การคิดถึงต้นโอ๊กไม่ได้ก่อให้เกิดต้นโอ๊กต้นใหญ่ขึ้นในทันที แต่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ต้นไม้ไปตามเล้นทางการเจริญเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ทุกๆ รูปแบบที่สสารคิดขึ้นจะถูกสร้างให้เป็นจริงโดย


เครื่องไล่หนูlazada


ผ่านเส้นทางและการเจริญเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ในการสร้างนั้นสสารต้นแบบจะทำงานใปดามเ.สืนทางที่ถูกวาง!.อาไร้การนึกถึงรูปแบบของบ้านโดยปลูกฝังลงไปในความคิดของสสารต้นแบบอาจไม่ก่อให้เกิดบ้านแบบนั้นในทันที แต่จะทำให้พลังงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในวงการค้าขายหันมาสนใจมัน เพื่อให้บ้านแบบนั้นถูกสร้างขึ้นมารวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่มีช่องทางให้พลังทำงาน บ้านก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากสสารต้นแบบโดยตรง โดยไม่รั้งรอกระบวนการทั้งหลายบนโลกใบนี้ไม่มีความคิดใดที่ถูกปลูกมีงลงไปในความคิดของสสารต้นแบบแล้วจะไม่ถูกสร้างขึ้นคนเป็นศูนย์รวมของความคิดและสามารถคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาไต้ เครื่องไล่หนูtvdirect ทุกอย่างที่คนสร้างขึ้นด้วยมือจะต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนเสมอ แต่เรามักจะทุ่มเทให้กับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยการปลูกฝังความคิดลงไปในสสารต้นแบบ เมื่อเราเกิดความคิด เราจะนำวัสดุมาจากธรรมชาติแล้วสร้างสิ่งที่คิดไวัIนใจขึ้นมาด้วยมือ เราไม่คิดจะทำงานร่วมกับสสารต้นแบบ ทำงานร่วมกับพระเจ้า เราไม่คิดว่าเราจะ “ทำสิ่ง  ที่เห็นพระบิดาทรงกระทำ1” ไม่ลองคิดว่าเราจะสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาโดยปลูกฝังความคิดลงไปในสสารต้นแบบได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณทำได้ ใครๆ ก็ทำได้ และจะบอก ด้วยว่าต้องทำอย่างไร แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานสามอย่างก่อนพื้นรานสามอย่าง กรงดักหนู ขอยืนยันว่ามีสสารต้นแบบอยู่จริงและเป็นที่มาของทุกสิ่ง ความหลากหลายคือรูปแบบที่แตกต่างกันไปของสสาร เพียงหนึ่ง ทุกอย่างที่เราเห็นจะมีชีวิตหรือว่าไม่มีเพียงแค่มีรูปร่างที่ต่างกันเท่านั้น แต่เกิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวกัน9-* สสารที่ว่านี้มีความคิด มันทำงานไปตามความคิดและสร้างรูปแบบขึ้นมา คนเป็นศูนย์รวมของความคิดและสามารถคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ถ้าเราสื่อสารความคิดไปยังสสาร1 ยอห์น


วิธีกำจัดหนู