วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

การประกาศตำแหน่งผู้นำ ของท่านอะลี โดยท่านศาสดา ตอนที่ 2                                          ถ้าท่านศาสดาไม่ใช้คำว่า "ผู้ปกครอง" ที่ฆอดีร คุม เมื่อกล่าวถึงท่านอะลี ตัวอย่างเช่นกล่าวว่า "หลังจากฉันอะลีจะเป็นผู้ปกครองพวกท่าน"นั่นเป็นเพราะดดยทั่วไปท่านใช้คำว่า "อามีร" ในภาคสงครามและการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขณะที่คำว่า "วีลายะฮ์" (อำนาจหรือการปกครอง) ใช้เกี่ยวช้องกับกิจการของประชาชาติและความจริงท่านหมายถึงตัวท่านเองในฐานะ "วะลี" ของผู้ศรัทธา พระเจ้าไม่เคยแม้แต่จะอ้างถึงในคัมภีร์อัลกุรอานว่าท่านศาสดาเป็นผู้ปกครองในคัมภีร์อัลกุรอานหรือท่านศาสดาเรืยกตัวเองว่าเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำ นวจนะใดๆ ของท่าน ความจริงคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวอย่างชัดเจนว่า"แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ และศาลนทูตของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด เครื่องไล่หนูบนฝ้า และชำระทานภาคบังคับ (ซะกาต) และขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม"ในความเป็นจริงตัวเชื่อมระหว่างท่านศาสดากับผู้ที'ได้รับมอบความไว้วางใจในการควบคุมดูแลมุสลิมและประชาชาติอิสลามนั้น เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งพ่อจะรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่เรื่องราวต่างๆ และปกป้องผลประโยชน์ของลูก ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผ้ถกปกครองเช่นเดียวกันท่านศาสดาไม่ไดใช้คำว่าคอลีฟะฮ์หรือผู้สืบทอดที่เกี่ยวกับท่านอะลี เพราะการเชื่อฟังผู้สืบทอดจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ที่เขาสืบทอดอำนาจนั้นเสียชีวิตแล้ว ขณะที่ความตั้งใจของท่านศาสดานั้น การเชื่อฟังท่านอะลีจำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนแม้แต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ดังนั้นท่านศาสดาจึงเรียกท่านอะลีว่านายของบรรดาผู้ศรัทธา เพื่อบอกเป็นนัยว่าท่านครอบครองอำนาจหน้าที่ทั้งก่อนและหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสดาผู้ทรงสูงส่ง บนพื้นฐานของวจนะเกี่ยวกับฆอดีร คุมท่านคือนายของมุสลิมเหมือนกับท่านศาสดาและ

"มีสิทธิเนือพวกเขามากกว่าโรคไข่พยาธิตัวตืดดัวพวกเขาเอง"

อัต ติรมีซีย์ปันทึกไวิในหนังสือซอเฮียะฮ์ฃองเขาเกี่ยวกับวจนะนี้ในช่วงแรกโดยอธิบายถึงความสูงส่งและน่าสนใจ จากนั้นจึงกล่าวถึงท่านศาสดาว่าท่านกล่าวว่า "อะสีมาจากฉันและฉันมาจากอะลี ไม่มใครนอกจากอะสีที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในนามของฉันได้ กำจัดหนู อัลหะกีมบันทึกไว้ในหนังสืออัลมุสดัดร็อกของเขาว่าท่านศาสนทูตของพระเจ้ากล่าวว่า

"ผู้ใดก็ตามดำเนินตามฉันเขาเชื่อฟังพระเจ้า และผู้ใดก็ตามไม่เชื่อฟังฉันเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผู้ใดก็ตามเชื่อฟังอะลีเขาเชื่อฟังฉันและผู้ใดไม่เชื่อฟังอะสีเขาไม่เชื่อฟังฉัน"

ดังนั้น เมื่อท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าประกาศต่อมุสลิมว่า ท่านอะลีมีอำนาจเหนือมวลมุสลิมเหมือนตัวท่านเอง ดังนั้นการเชื่อฟังท่านเท่ากับเชื่อฟังท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้า ท่านประกาศอย่างจริงจังต่อสังคมมุสลิม ในฐานะผู้นำทั้งหมดของมัน และในฐานะผู้สืบทอดอำนาจของท่าน เรียกร้องพวกเขาให้ทำการเชื่อฟังท่านนักวิชาการชีอะฮ์คนหนึ่งเขียนว่า "ข้าพเจ้าขอพูดด้วยความจริงใจยิ่งว่า ถ้าท่านศาสดายืนขึ้นต่อหน้าประชาชนในวันแห่งฆอดีร คุมและกล่าวว่า'ผู้ใดที่ฉันเป็นนายของเขา อบูบักรก็เป็นนายของเขา โอ้พระเจ้าโปรดรักผู้ที่รักเขา เครื่องไล่หนูขนาดใหญ่ และเกลียดซังผู้ที่เกลียดชังเขา 1 ข้าพเจ้าก็จะมั่นใจอย่างแน่นอนว่า  ท่านศาสดาแต่งตั้งท่านอบูบักรเป็นผู้สืบทอดของท่าน โดยเสมอก้น ข้าพเจ้าไม,สามารถจินตนาการได้ว่า มวลชนมุสลิมจำนวนมากมายมหาศาลจะมีความสงสัยใดๆ ว่าท่านอบูบักร ได้รับเสือกในการสืบทอดอำนาจ ถ้าท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้ากล่าวว่า อบูบักร มีสิทธิเหนือบรรดาผู้ศรัทธามากกว่าที่พวกเขามีสิทธิเหนือตัวพวกเขาเอง และว่าการยึดคัมภีร์อัลกุรอานนั้น เป็นการป้องกันที่แน่นอนต่อการหลงทาง แล้ว ก็ไม่มีทางใดที่จะลังเลใจ"ข้าพเจ้าต้องการที่จะชี้ออกมาว่าความลังเลใจของมุสลิมที่จะยอมรับว่าวจนะเกี่ยวกับฆอดีร คุมยืนยันการแต่งตั้งท่านอะลีโดยท่านศาสดา ในฐานะผู้สืบทอดของท่านไมใช่เนื่องมาจากความดื้อดึง และความคลั่งไคล้ ทว่ามาจากความจริงที่ว่าพวกเขาเติบโตมาจากลังคมที่เชื่อว่าท่านศาสดาไม,ได้แต่งตั้งผู้สืบทอดใดๆ เป็นการยากสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับความเชื่อเรื่องนี้ตามความหมายที่ชัดเจนของวจนะ,,

แน่นอน บางคนไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่า สาวกบางคนไม่ได้เจตนาที่จะฝ่า'ฝืนท่านศาสดา เมื่อท่านเสือกผู้สืบทอด พวกเขาเพียงคำนวนผิดพลาดเท่านั้นเอง พวกเขาจินตนาการถึงผู้นำและผู้ปกครองของประซาชาติว่าเป็นเพียงภารกิจทางโลก ตังนั้นจึงทำให้พวกเขามองข้ามผู้ที่ท่านศาสดาได้สรรหาและเลือกบางคนชี้นมาทำหน้าที่บริหารภารกิจส่วนรวมของประชาชาติแทน สาวกกลุ่มดังกล่าวอาจมีจินตนาการว่า การที่ท่านศาสดาเลือกท่านอะลี เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับลังคมเรื่องหนึ่ง ซึ่งบางครั้งท่าน คลื่นไล่หนู ศาสดามีการปรึกษาหารือบรรดาสาวก ถ้ากรณีเป็นเช่นนี้ พวกเขาก็ล้มเหลวที่จะเข้าใจสิ่งทีท่านศาสดามีอยู่ในจิตใจ และผลที่ตามมาภายหลังที่ท่านมีความปรารถนาให้เข้าร่วมในทาง เลือกของท่านยิ่งกว่านั้นพวก เขายังล้มเหลวในการแสดงให้เห็นความหายนะที่ตามมาจากทางเลือกและการตัดสินใจของพวกเขาที่สะท้อนอกกมาใยภายหลัง


เครื่องไล่หนู