วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รวมสุดยอดเทคนิคการไล่หนู ที่รู้แล้วต้องอึ้ง !!อย่างไรก็ตาม เหตุใดการตัดสินใจของพวกเขาจึงต้องผูกมัดทุกคนด้วยเพราะเหตุใดบุคคลที่น่าเคารพนับถือและมีชื่อเลียงอื่นๆ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาอยู่นอกเหนือความสงสัยใดๆจึงถูกกีดภันออกจากการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้ห่างไกลจากผลของชะตากรรมที่จะตามมาของประชาชาติอิสลาม เพราะเหตุใดพวกเขาจึงมอบการตัดสินใจให้ผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขมีข้อพิสูจน์อะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการดังกล่าวเพราะเหตุใดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการประชุมลักษณะดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการผูกมัดของเหตุการณ์ที่มีมาก่อนกระบวนการลักษณะนี้สามารถถือได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายก็เมื่อถ้ามีกำหนดอย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานและแบบบับฃองท่านศาสดาเท่านั้นในความรู้สึกของ ราคาเครื่องไล่หนู โองการที่พระเจ้าทรงประกาศว่า

"และอันใดที่ศาสดาได้นำมายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย" ในกรณีของสาวกท่านศาสดา ไม่มีข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาจำเป็นต้องกระทำถูกต้อง เว้นเลียแต่ว่าที่บางคนไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น และไม่มีเหตุผลในหลักการที่จะชอบทัศนะของกลุ่มสาวกกลุ่มหนึ่งมากกว่ากลุ่มอื่นๆเป็นความจริงที่ว่าส่วนใหญ่ของชาวเมืองมะดีนะฮไห้สัตยาบันต,ออบูบักร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยืนยันความเป็นคอลีฟะฮ์ของเขา แต่ผู้'ที่ปฏิเสธก็มิได้กระทำความผิดบาปใดๆ เนื่องจากเสรีภาพในการเลือกคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมุสลิมทุกคน และเลียงส่วนน้อยก็ไม่จำเป็นต้องตามทัศนะของเลียงส่วนใหญ่ไม่มีใครถูกบังคับให้ให้สัตยาบันต่อคนบางคนที่เขาไม่ต้องการเห็นเป็นผู้นำในกิจการของมุสลิมหรือเข้าร่วมกับแนวทางที่เขาปฏิเสธ เมื่อเลียงส่วนใหญ่บังคับให้เลียงส่วนน้อยเห็นพ้องกับทัศนะของตนนั่นเป็นการละเมิดสิทธิของเสียงส่วนน้อย .ขณะนี้ บรรดาสาวกของท่านศาสดา วิธีไล่หนู ซึ่งรวมตัวกันอยู่รอบๆ อะลีถูกบังคับให้ตามเลียงส่วนใหญ่ที่ให้สัตยาบันต่ออบูบักร ถึงแม่ว่าทั้งพระเจ้าและท่านศาสดามิได้สังการกระทำดังกล่าว เพราะฉะนั้นจึงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาอย่างซัดเจน ที่เลวร้ายไปยิ่งกว่านั้น คือความจริงที่ว่าอะลี บุตรอบีฏอลิบถูกบังคับให้ร่วมในการให้สัตยาบันและเปลี่ยนจุดยืนของท่านถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ท่านศาสนทูตตั้งเป็นผู้มีอำนาจแก่มุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิง ไม่ใครที่มีความรู้สืกในความยุติธรรมจะสามารถจะรับกับการปฏิเสธอิสรภาพดังกล่าวได้จะต้องกล่าวด้วยว่ามุสลิมในรุ่นหลังๆ สารหนู ที่ยอมรับท่าทีที่เป็นลบในการยอมให้สัตยาบันซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขากระทำ ไม่สามารถถูกประณามในเรื่องนี้ว่าเป็นผู้กระทำบาปได้ระหว่างการเป็นคอลีฟะฮ์ของอะลี คนแบบสะอัด บุตรอบีวักกอสและอับดุลลอฮ์ บุตรอุมัร ปฏิเสธที่จะให้สัตยาบันต่อท่าน แต่ในความใจกว้างอิมามปล่อยให้พวกเขามีอิสระที่จะกระทำการดังกล่าว และไม่บังคับพวกเขาให้แสดงความจงรักภักดีต่อท่าน  อีกประการหนึ่งทั้งหมดนี้ ถ้าคอลีฟะฮ์มิได้ถูกกำหนดโดยท่านศาสดาไม่มีใครจะถูกบังคับให้ตามวิถีทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคอลีฟะฮ์ซึ่งการกล่าวอ้างความถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงเสียงเลือกตั้งเท่านั้นการเลือกตั้งดังกล่าวมิได้มอบความรอดพ้นจาดความผิดและบาปให้แก่เขา หรือทำให้ความรู้และความตระหนักทางศาสนาของเขาเพิ่มขึ้นผู้ศรัทธาโดยทั่วไปรักษาสิทธิที่จะปฏิบัติตามบางคนนอกจากคอสีฟะฮไว้

และการประยุกต์นี้ยังคงเข้มแข็งแก่ผู้ที่ระดับการศึกษาทางศาสนาของเขาสูงกว่าคอลีฟะฮ์อย่างไรก็ตาม เมื่อสัตยาบันที่จะเชื่อฟังคำสั่งของท่านศาสดาถูกกล่าวสิ่งนี้เสมือนการให้สัตยาบันต่อตัวท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าเองจริงๆ ตังนั้นไม่มีการเชื่อฟังใดๆ จะได้รับการยอมรับ และการเชื่อฟังต่อผู้ที่ถูกให้สัตยาบันนั้นมิได้เป็นหน้าที่ของมุสลิมในเวลานั้นเท่านั้นแต่รวมถึงบรรดาชนที่ตามมารุ่นหสังด้วย ยิ่งไปกว่านั้น คัมภีร์อัลกุรอานถือว่าสัตยาบันที่ให้กับท่านศาสดาเท่ากับสัตยาบันที่ให้กับพระเจ้า ดังที่คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า"แท้จริงบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลออ์ พระหัตถ์ของอัลลออ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขา กับดักหนู  ฉะนั้นผู้ใดทำลาย(สัตยาบัน) เสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเอง ล่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มืไว้กับอัลลอฮ็โดยครบถ้วน พระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา" นับว่ามีความชัดเจนในตัวเองว่า ผู้สืบทอดที่ท่านศาสดาแต่งตั้งจะเป็นมนุษย์ผู้สามารถหยั่งรู้และมีความเมากที่สุดเกี่ยวกับคำสั่งของคัมภีร์อัลกุรอาน และศาสนาของพระเจ้า ในความเป็นจริงเขาจะครอบครองคุณสมบัติของท่านศาสดา ยกเว้นเพียงการรับวิวรณ์จากพระองค์ และคำสั่งใดๆ ก็ตามที่เขาสั่งออกมาจะวางอยู่บนความยุติธรรมและทำให้กฎหมาของพระเจ้าประสบผลสำเร็จ


เครื่องไล่หนู